Strakke planning en beperkte verkeershinder - renovatie Maasbrug Roermond

30 september 2013

Bron: Otar 6 2013 

Het minimaliseren van verkeershinder en overlast voor de omgeving is een belangrijke randvoorwaarde voor de renovatie van de Maasbrug bij Roermond. Een uitdagend infraproject derhalve, mede gelet op de veelzijdige en ingrijpende werkzaamheden in een vitale verkeersader en complexe omgeving. De Combinatie Salverda-Mourik (CSM) ging de uitdaging aan met een mix van gefaseerde uitvoering, innovatieve oplossingen en verkeersmaatregelen.

Mourik Groot-Ammers B.V. is actief in de bovengenoemde combinatie Salverda-Mourik voor het project renovatie Maasbrug Roermond.

 

De onderstaande PDF uit OTAR bevat daarnaast het artikel:

Dynamisch Verkeers Management succesvol bij tijdelijke verkeersmaatregelen 

De doorstroming van verkeer is mede afhankelijk van verkeersintensiteit op en capaciteit van de weg. Als de capaciteit afneemt (minder rijstroken) door bijvoorbeeld werkzaamheden, is het wenselijk om het aanbod van verkeer te reduceren. Daarnaast is het belangrijk om de verkeersdeelnemers te informeren over gewijzigde verkeerssituaties. Dynamisch Verkeers Management (DVM) is daarvoor uitermate geschikt.

Traffic & More, een deelneming van Mourik Groot-Ammers, zorgde voor het Dynamisch Verkeers Management bij het project renovatie Maasbrug Roermond.

 

PDF artikel

 

Klik hier om beide gehele artikelen uit OTAR te lezen.