Stil duurzaam COLT-asfalt op N464

4 juli 2013

In juni heeft Mourik Groot-Ammers een nieuwe deklaag aangebracht op de N464 tussen Poeldijk en Wateringen, over een tracé van ongeveer twee kilometer.

Asfalt

In overleg met opdrachtgever Provincie Zuid-Holland is gekozen voor het innovatieve SMA COLT-mengsel. Door toevoeging van speciale polymeren aan het asfalt is de geluidshinder van het verkeer met 35% afgenomen in vergelijking met normaal asfalt. Door de polymeren kan het asfalt op een 40°C lagere temperatuur worden verwerkt. Deze besparing op het opwarmen van asfalt in het productieproces scheelt tot 30% op de CO2-uitstoot.

Mourik heeft het nieuwe SMA COLT-asfalt ontwikkeld samen met een Amerikaanse leverancier van polymeren. In de Verenigde Staten en het Midden-Oosten is het al grootschalig toegepast in wegenbouwprojecten. Mourik heeft het COLT-asfalt nu ook in Nederland geïntroduceerd. In 2012 is op de N237 in Utrecht 2.500 ton van het nieuwe mengsel gedraaid. De combinatie van CO2-reductie, geluidsreductie, een langere levensduur, en een betere verwerkbaarheid maakt dit type asfalt breed toepasbaar.

De afgelopen tien jaar is geluidsreducerend asfalt grootschalig toegepast in binnenstedelijk gebied. Hiervoor hebben verschillende producenten stille asfaltsoorten ontwikkeld. Een negatief aspect van deze asfaltmengsels is het hoge holle ruimtepercentage, dat juist als doel heeft geluidsreductie tot stand te brengen. Het hoge holle ruimtepercentage bij deze mengsels heeft een negatief effect op de duurzaamheid. Het COLT-mengsel dat Mourik ontwikkeld heeft geeft zowel geluidsreductie als een langere levensduur en is daarom zeer interessant voor binnenstedelijk gebruik.  Mourik is momenteel met diverse opdrachtgevers in gesprek om het toe te passen.