Mourik start groot onderhoud N481

4 juli 2013

Eind juni is Mourik Groot-Ammers in opdracht van de provincie Zuid-Holland begonnen met het grootschalig onderhoud aan de N481, Nieuwe Zijdeweg/Zijdeweg/Peilmolenweg. Deze weg loopt door de Alblasserwaard en vormt een verbinding tussen de N214 ten zuiden van Oud-Alblas en de N480 nabij Streefkerk. De werkzaamheden duren tot en met september 2013.

Overzicht N481

Het project omvat het verwijderen van het ongelijk verzakte wegdek en opnieuw opbouwen met behulp van lichte ophoogmaterialen. Ook wordt de weg ongeveer een meter verbreed.

Vanwege de verkeersdrukte en het gebrek aan alternatieve routes is in de projectaanpak veel aandacht besteed aan het minimaliseren van de verkeershinder. Het werk is aanbesteed op basis van EMVI, met het beperken van de verkeershinder als belangrijkste kwaliteitscriterium.

Na aanbesteding heeft Mourik een alternatief uitgewerkt om de verkeershinder nog verder terug te brengen. Hierdoor hebben we onder andere het aantal weekendafsluitingen teruggebracht van zeven naar drie weekenden, tot grote vreugde van de provincie en omgeving.

Overdag blijft de N481 in beide richtingen beschikbaar. Vanaf 8 juli wordt het verkeer in versmalde rijstroken langs de werkvakken geleid. Traffic & More verzorgt de verkeersmaatregelen binnen het project.

Voorafgaand aan de werkzaamheden hebben we samen met de opdrachtgever een informatieavond georganiseerd, om de omgeving op de hoogte te stellen van de werkzaamheden en de te verwachten verkeershinder.