Focus op groeimarkten en one-stop-shopping

21 juni 2013

Omzet 2012 stijgt met 14% naar 473 miljoen euro; winst gehandhaafd op 12 miljoen euro

Bij technisch dienstverlener Mourik is de afgelopen jaren een kentering ingezet. Met het aantreden van Kees Jan Mourik als nieuwe bestuursvoorzitter in de voetsporen van zijn vader Kees, zet de verschuiving van het zwaartepunt van de onderneming zich voort van de bouw naar de industrie. Dit symboliseert het nieuwe Mourik dat wil groeien in de petrochemische industrie zonder de bestaande markten los te laten.

De ontwikkelingen in de gasindustrie, zijn voor Mourik kansen voor de komende jaren. In rap tempo worden technologieën ontwikkeld om schaliegas te winnen en om van gas brandstof te maken.

Aan het woord is de nieuwe bestuursvoorzitter Kees Jan Mourik: “We kunnen terugkijken op een redelijk 2012. Ondanks alle economische tegenwind hebben we onze omzet weten te verhogen van 416 naar 473 miljoen euro. Deze omzetstijging is toe te schrijven aan de omzet van 63 miljoen euro van Petrogas. Ons aandelenpercentage in Petrogas is verhoogd van 25% naar 60%, waardoor deze omzet vanaf 2012 is meegenomen in de consolidatie. Petrogas levert op maat gesneden totaaloplossingen aan de olie- en gasindustrie van Chili tot Vietnam en van Colombia tot Coevorden en biedt werk aan ruim 100 medewerkers. De aandelenuitbreiding in Petrogas is een duidelijke strategische keuze.

De winst van Mourik is met 12 miljoen euro na belastingen gelijk aan die van vorig jaar. Dat is enerzijds te wijten aan de marges die onder druk staan door de hevige concurrentie. Anderzijds werd dit gecompenseerd door de winst van Petrogas, en door efficiënter te werken, zijn we erin geslaagd om de winst redelijk op niveau te houden. Daarnaast hebben we door het hele bedrijf het concept ‘one-stop-shopping’ doorgevoerd, wat lonend blijkt te zijn.“

“De petrochemie biedt ons kansen. Afgelopen jaar kwam 60% van onze omzet uit de petrochemie en 40% uit de bouw en infra. In 2011 was dat nog 50/50. “De ontwikkelingen in schaliegas zijn voor ons een uitdaging. In Amerika en Canada is het helemaal hot. Mourik heeft als specialist in het onderhoud van petrochemische installaties wereldwijd een uitstekende reputatie opgebouwd. Er is concurrentie van lokale spelers, maar we zijn een van de weinige bedrijven die een internationaal opererend netwerk hebben. We werken voor de top 5 van de oliebedrijven ter wereld. Dit geeft ons een goede basis voor projecten in die markt.”

Solide bedrijf
Kees Jan Mourik vervolgt: “Onze solide financiële basis is een groot voordeel. Voor grote projecten die jaren tijd in beslag nemen, willen opdrachtgevers niet het risico lopen dat een leverancier in de tussentijd zijn afspraken niet kan nakomen. Wij hebben een forse kaspositie en komen na wat we beloven. Opdrachtgevers beseffen dat we een betrouwbare leverancier zijn bij wie ze nul risico lopen.”

Internationaal
“De marges in Europa staan onder druk. We zien een overcapaciteit voor werkzaamheden bij raffinaderijen zoals in Engeland, Duitsland en Aruba. Raffinaderijen worden hier afgebouwd en in het Midden- en Verre Oosten worden ze momenteel opgebouwd. De vraag naar brandstof neemt in het Westen niet meer toe. De vraag neemt wel snel toe in het Midden- en Verre Oosten waar de economie groeit en waar de loon- en vestigingskosten lager zijn. Dus als de groei niet hier is, dan gaan we naar de groei toe. We zijn bezig om het Midden- en Verre Oosten te verkennen. In april heb ik samen met Ronald Lamé, mijn collega binnen de Raad van Bestuur, onze vestigingen in Thailand, Singapore, Maleisië, India en China bezocht. We hebben al geruime tijd een 33% participatie in CR Asia. Een bedrijf met een enorme groeipotentie met dezelfde activiteiten als Mourik Services; catalyst handling, cleaning, industrial maintenance, etc. CR Asia is toonaangevend in Azië en staat in de
top 3.”

“We zijn sterk in catalyst handling en zetten in op uitbreiding van onze activiteiten voor GTL-plants, die diesel produceren uit gas (gas to liquid). Deze is duurzamer dan de diesel uit olie. Er zijn wel lokale bedrijven, maar Mourik is wereldwijd actief en we voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van de oliemaatschappijen. Onze mensen zijn getraind op veilig werken en voor onze klanten is het prettiger om met één vaste partner te werken. Daarnaast zijn innovaties belangrijk. Wij hebben diverse patenten om sneller, efficiënter en weersonafhankelijk catalyst te beladen.

Infra
“De infradivisie heeft goed gepresteerd ondanks de economische omstandigheden. We hebben 3 miljoen euro winst geboekt op een omzet van 90 miljoen euro. Daarmee zijn we de zesde speler in ons land. We kampen echter met een krimpende orderportefeuille. Voor 2013 hebben we een redelijk aantal orders in het vooruitzicht. Komend jaar gaan we aan de slag met de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp. Dat is een mooi project van in totaal 126 miljoen euro, dat we in een aannemerscombinatie hebben aangenomen. We doen bij gemeenten en provincies kleinere projecten en we willen zo onze mensen aan het werk houden; dat vinden we als familiebedrijf het belangrijkste.”

One-stop-shopping
"Onze focus om bij multidisciplinaire projecten zoveel mogelijk alle werkzaamheden binnen Mourik te houden, heeft ons geen windeieren gelegd. Over dit one-stop-shopping concept wordt veel gesproken, maar wij hebben het daadwerkelijk verankerd in de organisatie. De goede interne samenwerking leidt tot meer omzet met minder kosten en heel belangrijk, een grotere tevredenheid bij de klant. De opdrachtgever heeft één aanspreekpunt, één projectleider en minder kosten, omdat niet meerdere onderaannemers een stukje winst pakken. Zo hebben we bij de bouw van de vet-alcoholfabriek voor Wilmar in de Rotterdamse haven samengewerkt met vijf Mourik-bedrijven voor de engineering, tankfundering, piping, elektrotechniek en infra. Zonder de focus op one-stop-shopping zouden we slechts een deel van de nu behaalde miljoenenomzet hebben kunnen binnenhalen,” besluit Kees Jan Mourik.