Succesvolle afsluiting sanering Kosovo

20 juni 2013

Op vrijdag 26 april 2013 vond in Pristina, Kosovo een diner plaats in het kader van de succesvolle afronding van het sanering- en reinigingsproject “Waste Removal – On site Treatment ΙCΒ Νο4 Energy Sector Clean-υρ and Land Reclamation”. Het project is geïnitieerd door Kosovo Energy Corporation (KEK) en medegefinancierd door de Wereldbank en de Nederlandse ambassade, en was gegund aan het consortium van het Griekse bedrijf Environmental Protection Engineering S.A. (EPE) en Mourik Services (Mourik).

Saneringsproject Kosovo

Tijdens het diner gaven de eigenaren van de beide bedrijven, respectievelijk de heer A. Polychronopoulos van EPE en de heer J.C. Mourik van Mourik, met medewerking van het projectteam, een uiteenzetting over de complexiteit en de uitdagingen van het project. Het diner werd bijgewoond door een vertegenwoordiger van het Kosovaarse Ministerie van Milieu en vertegenwoordigers van KEK, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Wereldbank en de Amerikaanse hulporganisatie United States Agency for International Development. Ook de ambassadeurs van Griekenland, Zweden, Nederland en België waren aanwezig.

De sanering van de voormalige bruinkoolcentrale van KEK was van groot belang voor de directe omgeving en heeft bijgedragen tot een aanzienlijke vermindering van de risico’s voor de volksgezondheid en het milieu in Kosovo.

Bij de uitvoering is 5.500 ton gevaarlijk afval verwijderd en verpakt voor de export en is 14.700 ton vloeistof met een laag organisch gehalte (LLOC) ter plaatse behandeld. Het exporteren van het afval was een van de meest uitdagende onderdelen van het project, omdat volgens de regels van de EU de import en uiteindelijke verwerking van afval binnen de grenzen van de EU niet is toegestaan. Met betrekking tot dit laatste hebben Kosovo en de landen die het afval ontvingen, respectievelijk België en Zweden, twee bilaterale overeenkomsten gesloten.