Kijkje ‘in de keuken’ bij project Herinrichting Graetheide in Born

22 augustus 2023

In oktober 2022 heeft Mourik Infra het project Herinrichting Graetheide in Born gegund gekregen van de gemeente Sittard-Geleen. De hoofdweg in de buurtschap Graetheide wordt vernieuwd en heringericht, met verkeersremmende maatregelen, een verhoogde stoep, parkeervakken, klinkers en meer verlichting. Daarnaast wordt de wateroverlast bij zware buien stevig aangepakt; de riolering wordt vervangen door een gescheiden rioolsysteem voor vuilwater en regenwater en er komt een ondergrondse opslag voor regenwater.

De doelstellingen voor het project

  • Duurzame riolering en verhardingen met eventueel groen en bomen. Er zal nog door de gemeente een bomen-enquête worden gehouden om de typeringen van de nieuw aan te brengen bomen vast te leggen. De bomen zullen niet door Mourik Infra worden aangebracht, echter door de gemeente zelf of door een extern bedrijf, gespecialiseerd in groen, in opdracht van de gemeente.

    Weetje: bomen zijn een goed middel om hitte te bestrijden. De schaduw en de verdamping van de bladeren zorgen ervoor, dat de omgeving afkoelt. De diepe worteling zorgt ervoor dat de boom bij een lange warme periode blijft verdampen.

  • Er wordt door de gemeente dus ingezet op duurzaamheid, milieu, (verkeers-)onveiligheid en klimaatbestendigheid.

  • Veiligheid voor voetgangers door het creëren van een verhoogd trottoir c.q. loopstrook en het verlagen van de snelheid van gemotoriseerd verkeer door het aanbrengen van versmallingen/ parkeerhavens met boomplantvakken aan begin en eind.

Hoe lang duren de werkzaamheden
Na gunning is de werkvoorbereiding direct opgestart met de inkoop van materialen. Dit om het werk zo spoedig mogelijk te kunnen uitvoeren.

Half november 2022 is gestart met de uitvoering van het project. Het project bestaat uit 14 faseringen. Faseringen, die het werk verdelen in 14 stukken, die naeen volgend worden uitgevoerd. Eerst wordt Fase 1 uitgevoerd, dan Fase 2 (met een overlap), Fase 3, enz.

De oplevering van het project is voorzien op 13 oktober as. indien er geen onvoorziene omstandigheden optreden. Een onvoorziene omstandigheid kan zijn een vondst uit het oogpunt van archeologie, onwerkbaar weer, extra door de gemeente opgedragen werk, enz.

De samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen loopt tot nu toe voorspoedig en er wordt geacteerd op een niveau van onderlinge openheid en vertrouwen, met ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Met andere woorden, op een fijne manier SAMENwerken.

Overlast en de omgeving
Om overlast te beperken is er niet de gehele straat af te sluiten en op te breken, maar om de werken conform een vooraf opgesteld faseringsplan. De betreffende verkeersmaatregelen wordt conform wettelijke richtlijnen aangebracht en maatwerk, zoals laadpalen voor elektrische auto's worden extra voorzien. Overlast, waar gewerkt wordt, is niet te voorkomen. Goede communicatie is dan 'de sleutel tot succes'.

Een niet onbelangrijke extra uitdaging was de bereikbaarheid van het nabij gelegen OLS-terrein voor de duizenden bezoekers van het Oud Limburgs Schuttersfeest, begin juli. Dit leek voor oponthoud te zorgen. Want als een deel van de riolering nog niet af zou zijn, zou dat stuk weg later weer opnieuw opengemaakt moeten worden. Gelukkig was het laatste stuk van de hoofdweg tijdig gereed.

De nieuwste informatie over de werkzaamheden in de straat worden ook gedeeld de 'Bouwapp', te downloaden in de appstore onder de naam ‘Herinrichting Graetheide’.