Nieuwe reinigingsmethode voor kolom: sneller, duurzamer en kosteneffectief

22 mei 2023

Weer een mooi staaltje samenwerking! Huntsman klopte bij Mourik aan met een idee om glasgelijnde kolommen op een andere manier schoon te maken. De vraag kwam vlak voor de turnaround in 2022.

Samen hebben Huntsman en Mourik het idee in zeer korte tijd vertaald naar een praktisch uitvoerbare methode, die heel succesvol is toegepast als je kijkt naar kwaliteit, tijd en kosten.

Op dit succes is verder gebouwd. In aanloop naar de turnaround van 2023 is de methode door Mourik verder verfijnd en een veel grotere glasgelijnde kolom in recordtijd schoongemaakt. Hiermee is deze methode nu de standaard voor Huntsman geworden.

De kennis en kunde van onze operationele P&T experts, Mourik Techniek en New Product Development werd ingezet en tijdens het gehele proces hebben we nauw overleg gehad met Huntsman.

De uitdaging

Het insitu en inwendig reinigen van een kolom met een binnenzijde van glas tijdens een shutdown. Bij een shutdown worden veel werkzaamheden in een kort tijdsbestek uitgevoerd, omdat de fabriek (deels) is stilgelegd. Om de kolom goed en veilig te kunnen reinigen, werd deze in het verleden gedemonteerd, gereinigd en weer gemonteerd. De binnenkant van de kolom is zeer fragiel, wat de uitvoering uitdagend maakt. Vooraf is daarom een plan opgesteld en zijn er berekeningen gemaakt om te zorgen dat de maximaal aanvaardbare krachten niet werden overschreden. Om je een idee te geven, de kolom is 20 meter hoog, met een diameter van 2 meter.

De oplossing

Door via een aantal nozzles een arm in de kolom in te brengen, hebben we de ruimtes in de kolom gereinigd zonder de kolom te demonteren. De nozzles zijn eerst toegankelijk gemaakt voor de montage van het nieuw ontwikkelde equipment. Hiervoor is een speciale kamer met een inwendige lans gefabriceerd om zo de nozzles veilig open te spuiten.

Het resultaat

Met de nieuwe methode kon de kolom volledig intact blijven tijdens de reiniging. Procesmatig een enorme verbetering, omdat de kolom, sneller, duurzamer en tegen lagere kosten gereinigd is. Een mooi resultaat met een tevreden klant: ‘’De goede technische input van Mourik om tot een efficiëntere reinigingsmethodiek te komen op de glasslined-kolom, is van cruciaal belang geweest in het voortraject van de werkzaamheden’, aldus Timo Eussen, Zone Engineer Downstream bij Huntsman Holland.

Voor vragen over het equipment kan contact op worden genomen met Vincent Smit of Erwin Hofland