Schademeldpunt Milieucalamiteiten

8 april 2013

Mourik Services en Dolmans Calamiteiten Diensten hebben een contract voor het gezamenlijk verhelpen van milieuschades en –calamiteiten gesloten. Door de deskundigheid en specialismen van de twee organisaties te combineren kunnen milieuschades van elke omvang worden verholpen. Met het schademeldpunt, dat landelijke dekking en 24/7 bereikbaarheid biedt, is bij een ramp direct een projectleider ter plaatse die het gehele traject van melding tot oplevering kan begeleiden. 

 De jarenlange ervaring en dienstverlening van beide bedrijven sluiten goed op elkaar aan. Waar Mourik beschikt over veel technische kennis en equipment, is Dolmans sterk geworteld in de calamiteiten- en schadewereld. Mourik Services is al ruim 45 jaar actief op het gebied van technische dienstverlening voor met name de sectoren (petro)chemie, staal, energie en milieu. Dolmans staat al meer dan 25 jaar klaar om na brand, wateroverlast of rookschade het herstel te verzorgen.

Afgelopen maandag is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. “Wij hebben een deel van de saneringswerkzaamheden verricht bij de brand bij Chemiepack in Moerdijk. Met Dolmans als ervaren projectcoördinator zijn wij in staat om bij toekomstige milieucalamiteiten nog sneller uit te rukken om de impact van een dergelijke ramp op onze omgeving te beperken”, aldus John Barends, directeur van Mourik Services.

 Berthil Dolmans, directeur van Dolmans Calamiteiten Diensten: “Een samenwerking zoals deze, bestond tot op de dag van vandaag nog niet. In veel opzichten vullen wij elkaar aan. In de afgelopen decennia is Dolmans betrokken geweest bij diverse milieucalamiteiten. Dankzij Mourik Services kunnen wij bijvoorbeeld nu ook ingeschakeld worden voor schades op terreinen waar zwaardere milieu- en veiligheidseisen gelden”.

 De samenwerking beperkt zich voorlopig tot milieucalamiteiten die zich in Nederland voordoen. In eerste instantie is Dolmans Calamiteiten Diensten verantwoordelijk voor projectcoördinatie, schoonmaak en herstelwerkzaamheden en levert Mourik technisch projectmanagement en specifieke kennis, personeel en materieel die noodzakelijk zijn voor het werken in risicovolle omgevingen en bij gevaarlijke stoffen.

 Het alarmnummer van het Schademeldpunt Milieucalamiteiten is: 0800 – 365 62 67