Ketennetwerk Emissieloos Werken

14 juli 2022

Bij Mourik hebben we afgesproken dat we in 2035 klimaatneutraal werken. Om dat doel te halen moeten we flink aan de slag, in alle onderdelen van ons bedrijf. Ook op de projecten en de bouwplaats. Geen gemakkelijke opgave, want we werken veel met zwaar materieel en dat is verantwoordelijk voor de meeste van onze emissies. De transitie naar de emissieloze bouwplaats kunnen we niet alleen, maar moeten we samen met onze ketenpartners doen. Daarom hebben we het Ketennetwerk Emissieloos Werken opgezet.

Elkaar inspireren door kennis en kunde te delen

Om de transitie in te zetten naar de emissieloze bouwplaats hebben we elkaar nodig. “Bij Mourik geloven wij er niet in om ketenpartners te dwingen om te verduurzamen. Elkaar inspireren door kennis en kunde te delen is veel effectiever’, aldus Cora de Groot, manager duurzaamheid. Precies de reden waarom Mourik het Ketennetwerk Emissieloos Werken is gestart.

Het ketennetwerk startte tien jaar geleden toen Mourik niveau 5 van de CO2-prestatieladder behaalde. Hierdoor moest Mourik niet alleen haar eigen emissies reduceren, maar ook de emissies van ketenpartners. Samen met een groep leveranciers en een groep onderaannemers ging Mourik aan de slag met CO2-reducerende maatregelen. Inmiddels is dit initiatief uitgegroeid tot een ketennetwerk waarin de deelnemers elkaar inspireren door kennis en ervaringen te delen. ‘Gebr. Van Breda hadden bijvoorbeeld al een elektrische trilplaat aangeschaft. Zij konden op deze manier aan de deelnemers van het netwerk uitleggen wat de voor- en nadelen waren. Dit helpt ons allemaal met de verduurzaming.

Doel van het ketennetwerk

Met het ketennetwerk werken we gezamenlijk aan realiseerbare stappen, met de emissieloze bouwplaats als uiteindelijk doel. Dat zullen we in 2024 nog niet bereikt hebben, maar gezamenlijk werken we aan kennisdeling om stappen te maken. Thema’s zijn onder andere emissieloos materieel, emissieloos transport, energievoorziening, en emissieloze keten en tijdelijke voorzieningen.

Deelnemers van het ketennetwerk

De deelnemers van het netwerk zijn ketenpartners van Mourik Infra, zoals G. van Dijk B.V., Gebr. van Breda B.V., Huigevoort B.V., Van der Bijl & Heierman B.V., Van der Spek Loon-en Grondwerk B.V.

Waarom we samen met partners werken aan de emissieloze bouwplaats?

Door met ketenpartners samen te werken, gaan we  stap voor stap naar een nieuwe, duurzamere wereld. Opdracht na opdracht laten we zien hoe bouwen, onderhouden en ondernemen steeds duurzamer kan. Zo dragen wij bij aan duurzame infrastructuur, de energietransitie en een schone, circulaire industrie, en geven we het goede voorbeeld. Aan elkaar, aan de mensen met wie we samenwerken en aan de rest van de wereld.

Benieuwd naar het Ketennetwerk Emissieloos Werken? Bekijk dan onze vlog van onze laatste netwerkbijeenkomst!

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

 

> Lees meer over duurzaamheid