Deelname aan variantenstudie EMK-terrein

17 mei 2013

In Krimpen aan den IJssel is de bodem van het EMK-terrein (Exploitatie Maatschappij Krimpen) zwaar verontreinigd als gevolg van eerdere industriële activiteiten. In de jaren ’80 is de locatie door middel van isolatie en beheersing van de locatie gesaneerd. Het projectteam EMK wil onderzoeken hoe het terrein in gebruik genomen kan worden als bedrijventerrein, maar daarvoor is een grondige sanering noodzakelijk. Mourik Groot-Ammers is een van de vier aannemers die via een Europese aanbesteding door de DCMR Milieudienst Rijnmond geselecteerd zijn om verschillende saneringsvarianten door te rekenen, en zal vooral conventionele technieken voorstellen. Boskalis zal zich ook richten op de conventionele technieken, twee andere aannemers buigen zich over in-situ technieken.

EMK-terrein

De berekeningen zijn onderdeel van een business case van het projectteam EMK, waarin de kosten van saneren en bouwrijp maken worden afgezet tegen de baten van verminderde nazorgkosten en het opnieuw in gebruik nemen van het terrein.

De eerste fase, het uitwerken van de saneringsvarianten, is afgerond. Op dit moment is de combinatie Mourik/Boskalis in opdracht van de DCMR bezig met het graven van proefsleuven om nadere informatie met betrekking tot de mogelijke uitvoeringswijze, materiaalstromen en omgevingsfactoren te verkrijgen.

Meer informatie vindt u via onderstaande links.

http://www.krimpenaandenijssel.nl/Int/(413049)-EMK-Home-Nieuws/(413049)-EMK-Home-Nieuws-Onderzoek-op-EMK-terrein.html

http://www.krimpenaandenijssel.nl/Int/(413049)-EMK-Home-Nieuws/Hoofdpunten-Artikel-Nieuw-Leven.html