Het Nieuwe Draaien in de praktijk bij Mourik

17 mei 2013

Mourik Groot-Ammers heeft 40 machinisten en enkele uitvoerders getraind in Het Nieuwe Draaien voor efficiënt en effectief machinegebruik. Op diverse locaties hebben instructeurs met ruime ervaring als machinist en uitvoerder trainingen gegeven. Zij legden aan de hand van praktische voorbeelden uit hoe het mogelijk is om 10% brandstof te besparen zonder productieverlies. Na het theoretische deel is de kennis op de machines toegepast.

Het Nieuwe Draaien is een samenspel van aandachtspunten waar de machinist direct invloed op heeft, zoals het juiste toerental, geen onnodige handelingen, en goed onderhoud. Tijdens de cursus kregen de machinisten concrete tips zoals rustig optrekken, vooruit kijken en opstellen bij het laden en lossen. Stichting Natuur & Milieu heeft Mourik bij dit initiatief betrokken samen met enkele andere aannemers.

Machinist Henk van Dijk zei na afloop van de training: “Het was een nuttige dag. Er zijn dingen die je wel weet maar niet doet en in zo’n cursus word je erop gewezen waar je brandstof kunt besparen.”

Het Nieuwe Draaien

Inmiddels is ook aangetoond bij de bodemsanering van de voormalige vliegbasis Soesterberg dat het echt wat oplevert. Hier draaiden gedurende vier maanden acht dumpers en vier graafmachines. Deze gebruiken samen zo’n 2.000 liter gasolie per dag. Door Het Nieuwe Draaien in te zetten is ruim 10% brandstof bespaard en kon de CO2-uitstoot met ongeveer 53 ton verlaagd worden.

De resultaten voor en na de training aan het begin van het project zijn nauwkeurig gemonitord om de machinisten de juiste informatie te geven om hun bestaande methodiek aan te passen. Op deze manier kunnen we vaststellen wat Het Nieuwe Draaien in de praktijk oplevert.