Jack Pelzer van Mourik Infra wint Mourik S@M Award 2021

24 februari 2022

Elk jaar reiken we de S@M Award uit aan de Mourik-collega die de meest impactvolle sissermelding heeft gemaakt over een onveilige situatie. De S@M Award 2021 is uitgereikt aan Jack Pelzer van Mourik Infra locatie Echt. Jack wilde beginnen aan zijn werkzaamheden aan de stuw Sambeek in de Maas, maar zag dat een grote hoeveelheid vuil zich vóór de stuw verzameld had. Dit vuil was veroorzaakt door de wateroverlast in Limburg. Door hier een melding van te maken is er tijdig ingegrepen en is grote wateroverlast in de Maas voorkomen. In de video bij dit bericht legt Jack uit wat er is gebeurd.

Het belang van veiligheid

Onze medewerkers doen - voordat zij met hun werk starten - een Laatste Minuut Risico Analyse om te checken of ze veilig aan het werk kunnen. Als zij een onveilige situatie constateren, melden ze dat bij hun leidinggevende, zodat ze samen naar een passende oplossing kunnen zoeken.

In onze strategie Route ’25 hebben we duidelijke doelen vastgelegd, ook op het gebied van veiligheid. We hebben de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van de juiste veiligheidsbeleving bij onze medewerkers, waarbij veilig werken een vanzelfsprekend uitgangspunt is bij alles wat we doen.

Ons ultieme veiligheidsdoel is dan ook nog steeds ‘Iedereen aan het eind van zijn werkdag veilig en gezond naar huis’.