Onzichtbare onveiligheid

6 oktober 2021

Een blog door Patrick Franck, QHSE Manager bij Mourik n.v. in Antwerpen

Op 1 september was de jaarlijkse Mourik Veiligheidsdag. Het thema dit jaar: duimen omhoog voor veiligheid. Een positieve insteek dus. En dat mag, want het gaat ook goed met veiligheid bij Mourik. Maar dat is geen reden om te verslappen. Het spreekwoord zegt niet voor niets: een ongeluk zit in een klein hoekje.

Ik wil graag even stilstaan bij het belang van het melden van bijna-ongevallen, en het positieve effect daarvan op de organisatie. Je kunt veiligheid namelijk zien als een ijsberg: boven het wateroppervlak zie je slechts het topje. Bij veiligheid is dat net zo. De ongevallen die leiden tot letsel komen boven water, maar het grote plaatje blijft onder water. Het is cruciaal dat we deze onzichtbare onveiligheid zichtbaar moeten maken. Daar hebben we bij Mourik een systeem voor: sissers.

Een bijna-ongeval definiëren wij als een gevaarlijke situatie of een (menselijke) handeling die gelukkig met een sisser afliep. Vandaar de naam. En dan is natuurlijk de eerste vraag: als iets goed afloopt, waarom dan toch melden?

Een bijna-ongeval beschouwen we als een waarschuwing. Als een kans om iets te verbeteren. Daarom is melden zo belangrijk. Sissers helpen ons onveilige situaties of handelingen vroegtijdig op te sporen en te voorkomen. Daarom zijn deze sissers een belangrijke pijler in onze veiligheidscultuur.

Safety @ Mourik

In 2018 introduceerden we bij Mourik n.v. het sissermeldingenboekje van Mourik. Het boekje is bedoeld om het melden van bijna-ongevallen gemakkelijk te maken. Het is een belangrijk onderdeel van ons veiligheidsconcept Safety @ Mourik (S@M). Tot dit jaar hebben we al 48 zinvolle meldingen gekregen van bijna-ongevallen.
Dat zijn er vier keer zoveel als daarvoor. Het succes van de sissermeldingen heeft hiermee te maken:

  • Iedereen is verantwoordelijk
    Binnen Mourik is het kristalhelder dat medewerkers nooit, maar dan ook nooit worden afgerekend op het melden van bijna-ongevallen. Integendeel, Mourik n.v. beloont iedere maand de beste sissermelding met een award en bijhorende waardebon.

  • Melden is gemakkelijk
    Het sissermeldingenboekje is laagdrempelig en effectief. Op korte termijn komt er ook een S@M-app waarmee mensen nog gemakkelijker bijna-ongevallen kunnen melden.

  • We doen echt iets met meldingen
    Dit lijkt voor de hand liggend maar er zijn genoeg organisaties die het hier laten liggen. Als mensen niets horen na een melding nemen ze volgende keer de moeite niet. Bij Mourik gaat dat anders. Iedere melding wordt opgevolgd en aangepakt. En we communiceren verbeteracties duidelijk in de organisatie. Dat werkt.

We weten dat het melden van onveilige handelingen en situaties ongevallen vermijdt. Wij zeggen altijd: zie het, zeg het, los het samen op. En schrijf een sisser.

Meer weten over Safety @ Mourik? Bekijk dan de veiligheidspagina op deze website.