Damwandproef Dijkversterking Heel & Beesel

14 juli 2021

In opdracht van Waterschap Limburg voert Combinatie Dijkversterking Heel & Beesel, bestaande uit Mourik Infra en FL, de dijkversterkingsprojecten in Heel en Beesel uit.

Nabij ’t Spick in Beesel is een damwandproef uitgevoerd. We kozen deze locatie omdat hier de meest zware omstandigheden zijn voor het aanbrengen van de damwandplanken.

Verschillende methodes zijn beproefd om de damwanden aan te kunnen brengen. Er zijn proeven uitgevoerd met zowel stalen als met kunststof damwanden. Hierbij zijn zowel geluid als trillingen gemeten. De beste methode om de damwanden aan te brengen is ook de methode die het minste hinder veroorzaakt.

Donderdag 8 juli kregen enkele bewoners een demonstratie. Inmiddels is voldoende informatie verzameld en is de damwandproef afgerond. De resultaten verwacht men in het najaar te kunnen delen met de omgeving. 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Volg het project via de BouwApp. 
- Dijkversterking Heel & Beesel, locatie Heel
- Dijkversterking Heel & Beesel, locatie Beesel