Mourik Infra behaalt langetermijnreductiedoel van 38%

10 maart 2021

Mourik Infra is al sinds 2010 gecertificeerd op de CO2-prestatieladder met als langetermijndoelstelling 20% reductie in 2020 ten opzichte van het basisjaar 2009, gerelateerd aan de omzet. Na 10 jaar blikken we terug en kijken we naar de toekomst.   

Hebben we onze doelstelling bereikt ten aanzien van de CO2-reductie? Ja! Met 38% zelfs. In 2020 heeft Mourik Infra in totaal 9.755 ton CO2 uitgestoten. Dit is een absolute afname in uitstoot van 978 ton CO2 ten opzichte van 2019. 

Op weg naar de emissieloze bouwplaats

In 2035 wil de Mourik-groep volledig klimaatneutraal zijn. Dan voeren we al onze werkzaamheden uit zonder CO2-uitstoot en nemen we afscheid van fossiele brandstoffen. Bij Mourik Infra is emissieloos werken al op korte termijn de norm, zonder uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. Goed voor het klimaat, een betere werkplek voor onze collega’s en minder overlast voor de omgeving.

De Nederlandse overheid wil dat de stikstofuitstoot in 2050 bijna 100% minder is. Mourik wil sneller. Na 2030 zijn we volledig klimaatneutraal en werken we emissieloos.

De uitdaging vandaag...

In totaal heeft Mourik Infra meer dan 250 materieelstukken. Deze zijn nu vrijwel allemaal nog voorzien van een dieselmotor. Het zware materieel is verantwoordelijk voor het grootste deel van onze totale uitstoot van emissies op de bouwplaats. We verduurzamen actief om de emissies tot nul te reduceren. 

Hoe pakken we de transitie aan?

Samen met een team van specialisten, van directie tot monteurs, onderzoeken we de verschillende mogelijkheden die passen binnen de geformuleerde transitiepaden. We hebben drie transitiepaden geformuleerd:

1. Klein materieel volledig elektrificeren

Om uitstoot van schadelijke emissies te voorkomen, moeten we overschakelen op elektrisch materieel. De traditionele verbrandingsmotor wordt vervangen door een elektromotor en vervolgens wordt het materieel opgeladen door groene stroom. Elektrisch klein materieel en gereedschap is steeds beter verkrijgbaar. Wij vervangen ons dieselaangedreven klein materieel en gereedschap door emissieloze varianten. Wij werken nu met een elektrische knikmops, trilplaten, wackerstamper en minigravers.

2. Low emissions: emissienabehandeling, schonere motoren en brandstoffen

Elektrificatie van groot materieel is nog niet toereikend, omdat een accupakket in de machine nog niet voldoende vermogen kan leveren. In de tussentijd upgraden we ons materieel en zorgen we ervoor dat al ons materieel voldoet aan de laatste emissienormen. Dat doen we op verschillende manieren: emissienabehandeling (Mourik EGP), schonere motoren en alternatieve brandstoffen.

3. Zero emissions: full electric en waterstof

Waterstof als energiedrager, ook voor zwaar materieel. Wij hebben meegewerkt  aan de realisatie van twee waterstoftankstations in de Benelux voor onder andere Air Liquide. Wij hebben een overeenkomst gesloten met Van der Spek, leverancier van groot grondverzetmaterieel (Vianen), om ons Hyundai-grondverzetmaterieel op waterstof te leveren. Dit materieel bevindt zich nog in de ontwikkelfase, de leverantie staat gepland voor 2023. Zelf zijn we bezig met de ontwikkeling van een waterstofaangedreven rupskraan die we in het voorjaar van 2021 in gebruik nemen.