Mourik veiligheidsdag 2020

4 september 2020


Afgelopen woensdag vond voor de vijfde keer de Mourik veiligheidsdag plaats. Op alle Mourik-locaties wereldwijd gingen directies en leidinggevenden van Mourik met collega’s in gesprek over veiligheid en het verder verbeteren van onze organisatie.  

Het centrale thema was ‘Samen veilig - voor elkaar’. 

Door de beperkingen vanwege het coronavirus zijn we bij elkaar gekomen in kleinere groepen en hebben we het ook digitaal aangepakt. Om de directies en leidinggevenden toch zoveel mogelijk in gesprek te laten gaan met iedereen, hebben we gekozen voor een digitale manier van communiceren waarbij alle medewerkers via de computer, telefoon of tablet videoboodschappen met bijbehorende vragen en antwoorden over onze vijf veiligheidsthema’s konden bekijken.

In totaal hebben nu al meer dan zevenhonderdvijftig medewerkers vanuit locaties over de hele wereld de vragen beantwoord. Na analyse van de antwoorden door onze veiligheidskundigen worden zij geïnformeerd over de conclusies.