Combinatie Peek Mourik saneert en moderniseert Steunpunt Oud-Gastel

23 april 2020

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant is de combinatie Peek Mourik (Peek bouw & Infra en Mourik Infra) week 16/2020 gestart met de sanering en modernisering van Steunpunt Oud-Gastel. De combinatie heeft de opdracht gekregen op basis van de meest voordelige EMVI-score. Mourik is in deze combinatie verantwoordelijk voor de civiele werkzaamheden en Peek bouw & infra voor het bouwkundige deel.

Mourik voert de bodemsanering van de chloridehoudende grond gefaseerd uit, zodat zo snel mogelijk begonnen kan worden met de werkzaamheden voor de nieuwe zoutloods. Het verontreinigde materiaal wordt per vrachtwagen, die minimaal een EURO 6 motor dienen te hebben, afgevoerd naar de loswal een aantal kilometer verderop waar het per schip afgevoerd wordt.

Naast de bodemsanering wordt ook een drainagesysteem aangelegd voor de sanering van het grondwater. Voor de nieuwe zoutloods worden vloeistofdichte verhardingen, goten en asfalt aangebracht. De werkzaamheden dienen voor de start van het nieuwe strooiseizoen op 1 oktober gereed te zijn.

Uiteraard wordt er op het project conform de gestelde RIVM-richtlijnen gewerkt en zijn ook de nodige maatregelen genomen om het werk met elkaar op een zo’n prettige mogelijke, maar veilige manier uit te voeren.