CO2 uitstoot Mourik Infra daalt 12%

2 april 2013

De CO2 uitstoot van de Infra activiteiten binnen Mourik is in 2012 met 12% gedaald sinds 2009, terwijl de omzet is gestegen met 11%. Gecorrigeerd voor de omzetstijging is de uitstoot zelfs 20% lager. Hiermee is het doel van 10% verlaging in 4 jaar, dat bereikt had moeten zijn in 2013, een jaar eerder al ruimschoots behaald. De uitstoot in 2012 was 11.005 ton CO2.

Dit is te danken aan een aantal maatregelen:

  • 80% van de verlaging wordt verklaard door de overgang naar groene stroom met SMK keur. Hierdoor is het aandeel van elektriciteit in de totale footprint nu  nihil waar dat in 2009 nog 10% was. Dat betekent dat hier geen verdere verlaging mogelijk is.
  • Het wagenpark wordt zuiniger door regelmatige vervanging door zuinige auto’s. Hierdoor is de gemiddelde CO2 uitstoot per kilometer met 11% gedaald in de afgelopen 2 jaar. De gemiddelde uitstoot is nu 132 gram CO2 per kilometer. Het wagenpark is goed voor 59% van de CO2-uitstoot.
  • Het Nieuwe Draaien wordt momenteel uitgerold. Dit is een initiatief van stichting Natuur & Milieu waarin Mourik participeert. Deze winter zijn 20 machinisten getraind in zuinig machinegebruik. De effecten zijn duidelijk meetbaar: na de training is ruim 10% brandstofbesparing gemeten bij de opgeleide machinsten. Voor de toekomst verwachten we een grote besparing als we dit Mourik breed gaan uitrollen.

In 2013 gaan we onverminderd verder met het verlagen van onze CO2-uitstoot. Inmiddels zijn 3 projecten met gunningsvoordeel aangenomen. Hiervoor vindt een verdere uitrol plaats op de projecten. Ook zullen we binnenkort een nieuwe doelstelling voor de komende jaren bepalen. Nu het  laaghangende fruit van de overstap naar groene stroom geplukt zullen we moeten bekijken hoe we de komende jaren weer een forse stap kunnen zetten.