Mourik Infra zorgt voor hernieuwde stabiliteit Stuw Linne

17 maart 2020

De storm Ciara heeft begin februari veel los gemaakt in Nederland. En zo raakteook de stuw in de Maas bij Linne beschadigd, door twee op drift geraakte duwbakken. Vijf van de veertien jukken (stalen staanders die onderdeel zijn van de stuwconstructie) van de stuw raakten hierbij beschadigd, waardoor de stabiliteit van de stuw niet meer gegarandeerd kon worden.

Rijkswaterstaat heeft direct na het incident, onder de vlag van de Combinatie Mourik-Dynniq, Mourik Infra benaderd en is Mourik toegevoegd aan het crisisteam. Rijkswaterstaat wil de stuw continu monitoren en hiervoor heeft Mourik Infra Geonius benaderd om een real-time monitoringssysteem in te zetten.

De stuw moet met een dam worden ontlast om de stabiliteit te kunnen borgen en om de schade te kunnen inspecteren zodat deze hersteld kan worden. Dit gebeurt door middel van een breukstenen dam een stukje stroomopwaarts van de stuw, die door Paans Van Oord in opdracht van Mourik Infra gerealiseerd wordt. De bouw zal naar verwachting drie weken duren. Doordat de dam in een regenrivier gerealiseerd zal worden is de voortgang in de bouw van de dam voor een groot gedeelte afhankelijk van de afvoer. Dat maakt dat er continue afstemming en bijsturing noodzakelijk is tussen alle betrokken partijen. Aansluitend wordt gestart met het opnemen van de exacte schade en kan een plan van aanpak gemaakt worden voor het definitieve herstel.

De scheepvaart op de Maas ondervindt geen hinder van de werkzaamheden en kan gebruik maken van de Sluis Linne, die iets verderop ligt.

Mourik Infra is trots op het vertrouwen dat zij krijgt van Rijkswaterstaat om actief mee te helpen om deze situatie op te lossen.

Uiteraard zijn onze mensen aan het werk met de nodige instructies en volgen de protocollen en hygiëne richtlijnen zoals deze opgesteld zijn door het RIVM omtrent het Coronavirus (COVID-19).