Snelweg gaat naar 100 km/u: een megaklus

10 maart 2020

De invoering van de nieuwe maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen is meer dan alleen het plaatsen van nieuwe borden. Honderden mensen zijn er onder tijdsdruk mee bezig.

Voor het oog van de camera laten onze medewerkers, tijdens een perspresentatie in Tegelen, zien hoe de duizenden verkeersborden, die vaak metershoog en ook vooral zwaar zijn, worden geplaatst die vanaf 16 maart 2020 de nieuwe maximumsnelheid van 100 km/u duidelijk moeten maken.

Vier uur voor één bord
“We plaatsen er zo’n dertig tot veertig per dag en daarvoor zijn twee dagploegen en een paar nachtploegen in touw,” vertelt Sophia van Bakel, projectleider bij Mourik Infra. Dat lukt alleen als het geheel vooraf in de werkplaats al in elkaar geschroefd is. Eén zo’n paal met borden plaatsen kost in totaal vier uur om te plaatsen, vertelt omgevingsmanager Sjoerd Methorst van Rijkswaterstaat. Dat is inclusief de tijd die nodig is om vluchtstroken of rijbanen af te zetten zodat er veilig gewerkt kan worden. Van dit soort ‘verkeersmaatregelen’ zijn er alleen al in Zuid-Nederland 800 nodig voor de huidige bordenactie. Al met al zijn in heel Nederland zeven- tot achthonderd mensen doende om deze operatie tot een goed einde te brengen.

Megaklus
Het is dan ook niet vreemd dat er gesproken wordt van een ‘megaklus’ die Rijkswaterstaat samen met Mourik en andere aannemers uitvoert. Landelijk worden er ongeveer vierduizend ‘palen’ gezet met elk meerdere borden. Ook voor Rijkswaterstaat en ons als aannemers komt deze klus bovenop het gewone werk. Het maaien van de bermen en regulier onderhoudswerk zal veelal moeten wachten tot deze klus is geklaard. Als straks alle nieuwe borden staan, moeten ook nog de oude worden weggehaald.