Hoofdplanstructuur Parijsch Zuid in Culemborg grotendeels afgerond

11 december 2019

Op 7 december was er een feestelijke opening in het centrale park binnen de wijk Parijsch in Culemborg. De reden hiervoor is de afronding van de reconstructie van de Laan naar Parijsch en de inrichting van het centrale park. Hiermee is een groot deel van de hoofdplanstructuur van Parijsch Zuid in Culemborg afgerond.

Hoofdplanstructuur in het kort

  • Wegenstructuur: ontsluitingsweg noord-zuid, Laan naar Parijsch, lengte 900 meter met drie rotondes, ontsluitingsweg oost-west, Waterlinieweg, lengte 950 meter
  • Waterstructuur: 50.000 m2 oppervlakte water ter compensatie toename verhard oppervlakte, twee verkeersbruggen, twee duikerbruggen en vier fiets-/ voetgangersbruggen.
  • Groenstructuur: kernwoorden voor oevers en spelen zijn: natuurlijk en avontuurlijk.

Samen met de uitvoering maken we berekeningen, tekeningen en bestekken, die overzichtelijk en uitvoerbaar zijn. Verder bieden we ondersteuning, waar mogelijk, door voorbereiding met machinebestanden voor de kranen.

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.