Fietsstraat tussen Utrecht en Bunnik muzikaal geopend

22 november 2019

Op dinsdagmiddag 19 november werd de fietsstraat tussen Utrecht en Bunnik feestelijk geopend door gedeputeerde Arne Schaddelee, wethouder Ali Dekker (Bunnik) en William van Niekerk (directeur Mourik Infra). Het fietsende drietal werd ontvangen door veel aan- en omwonenden en begeleid door een vrolijke fanfare op de fiets.

Mourik Infra heeft in de zomer van 2018 opdracht ontvangen van de Provincie Utrecht voor de reconstructie van de N411 tussen Utrecht en Bunnik. Na een intensieve periode van ontwerp en voorbereidende werkzaamheden is de uitvoering half augustus dit jaar van start gegaan. Nu de werkzaamheden aan de Provincialeweg (N411) tussen Utrecht en Bunnik bijna zijn afgerond, was het tijd voor de officiële opening van het resultaat: een nieuw en verkeersveilig kruispunt ter hoogte van de Achterdijk, inclusief brink, de als fietsstraat ingerichte parallelweg, de herinrichting ter hoogte van Rhijnauwen en diverse natuurmaatregelen in de directe omgeving van de weg.

Verkeers- en natuurmaatregelen
Tussen augustus en half november 2019 is met man en macht gewerkt aan de herinrichting van de provinciale weg N411 tussen de kruising met de Mereveldseweg in Utrecht en de Van Zijldreef in Bunnik. Bij de herinrichting zijn de volgende verkeers- en natuurmaatregelen op en rond de weg gerealiseerd:

  • Reconstructie van de aansluiting Achterdijk inclusief fiets/-voetgangersoversteek en de plaatsing van verkeerslichten ter vervanging van de bestaande aansluitingen Oud-Amelisweerd en Achterdijk en parallelwegoversteek.
  • Verbreding van de langsparkeerstrook aan de zuidzijde van de weg ter hoogte van de Rhijnauwenselaan.
  • Verlaging van de maximumsnelheid naar 60 km per uur op het wegvak tussen buurtschap Vechten en bebouwde kom Bunnik.
  • Maatregelen ter verbetering van het comfort en de veiligheid voor fietsers op de parallelweg.
  • Bijdragen aan het Natuur Netwerk Nederland ter hoogte van Vechten, inclusief faunapassage voor kleine dieren tussen noord- en zuidzijde van de weg.

Waardevol gebied vraagt gezonde balans
De Provincialeweg tussen Utrecht en Bunnik ligt in een landschappelijk en cultuurhistorisch bijzonder en kwetsbaar gebied. Bij de herinrichting heeft de provincie Utrecht samen met de gemeenten Utrecht en Bunnik, bewoners en veel diverse belangenorganisaties gezocht naar een gezonde balans tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid, natuur en landschap, cultureel erfgoed en recreatie.

Mourik Infra is er trots op hieraan meegewerkt te hebben!