Kiltunnel wordt klaargemaakt voor de toekomst

7 november 2019

Officiële start
De uitvoering van de renovatie van de Kiltunnel is op 31 oktober 2019 formeel van start gegaan. In de gezamenlijke bouwkeet voor het projectteam van opdrachtgever Wegschap Tunnel Dordtse Kil en aannemerscombinatie sKILs (Combinatie Mourik Infra en Dynniq Nederland) hebben Kiltunnel-directeur Arie Bras, algemeen directeur van Mourik Infra BV William van Niekerk en Evert Jan Pluimers, directeur Operations Mobility van Dynniq Nederland BV, de bouwteamfaseovereenkomst getekend.

Aanleiding
De Kiltunnel verbindt de N217 vanuit ’s Gravendeel met de N3 richting Dordrecht. De lengte van het tunneltracé bedraagt 901 meter waarvan circa. 400 overdekt. Al aan het einde van de 19e eeuw was er behoefte aan een vaste oeververbinding tussen Dordrecht en ’s Gravendeel. Directe aanleiding voor de renovatie is dat een aantal technische installaties aan het eind van hun levensduur zijn. De Kiltunnel is op dit moment veilig en voldoet aan de eisen, maar op termijn wordt het risico van uitval van technische systemen te groot.

Werkzaamheden
Fase één start nu dus met de opdracht voor de bouwteamfase, waar de combinatie sKILs met het Wegschap Tunnel Dordtse Kil het uitvoeringsgericht ontwerp gaan maken voor de renovatiewerkzaamheden. Uitgangspunten voor de renovatie zijn veiligheid, bereikbaarheid en gebruikerscomfort.

In 2020 start de daadwerkelijke renovatie van de Kiltunnel en in 2022 is deze afgerond. Dat is tevens het jaar waarin de Kiltunnel 45 jaar bestaat! De aannemerscombinatie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van betonreparaties, herstel van brandwerende bekleding, dichten van lekkages, vernieuwing van asfalt, herstel van belijning en de coating van de tunnelwanden en het vernieuwen van de vangrail. Daarnaast worden alle tunneltechnische en verkeerstechnische installaties vervangen. Daarbij gaat het onder andere om veiligheidsvoorzieningen, elektrische installaties, ledverlichting, signalering, brandblusinstallaties, communicatievoorzieningen en de besturings- en bedieningssystemen. Aanvullende maatregelen zijn technische aanpassingen in het dienstgebouw, vervanging van het tolplein en het kantoorgebouw en diverse maatregelen om de Kiltunnel duurzamer te maken. Het geheel van maatregelen is er mede op gericht onderhouds- en beheerkosten en het energieverbruik en de CO2-uitstoot te beperken.