Explosieven aangetroffen bij sloop Zwaansheulbrug

24 oktober 2019

Tijdens de sloopwerkzaamheden van de Zwaansheulbrug in Honselersdijk is vrijdagmiddag 18 oktober een explosief aangetroffen. Het gaat om een granaat van zo’n tweeënveertig centimeter lang die afkomstig is uit Frankrijk.

Nadat de sloper de granaat aantrof is het werk door Mourik stilgelegd en de politie gebeld. Door het Team Explosieven Verkenning (TEV) is, na een visuele inspectie, aangegeven dat er een vrije zone van vijftig meter aangehouden moest worden en is de Explosieven Opruimingsdienst van de Landmacht ingeschakeld. De militairen vervoerden het explosief dat circa dertig kilo weegt van het terrein. Volgens een woordvoerder van de politie wordt het explosief op een gecontroleerde manier, mogelijk op het strand, tot ontploffing gebracht. De vondst is aangemerkt als toevalstreffer. Na overleg tussen Mourik en het bevoegd gezag (gemeente Westland) konden de werkzaamheden worden hervat.

Op maandag 21 oktober zijn er na het hervatten van de werkzaamheden nog drie explosieven van dezelfde soort gevonden. Hierna is het werk wederom stil gelegd en wordt er een onderzoek gestart onder leiding van een OCE-deskundige naar de mogelijke aanwezigheid van nog meer explosieven. Dit onderzoek start naar verwachting eind week drieënveertig. Wat de consequentie is voor de planning van het project Zwaansheulbrug is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek.

Projectinformatie
Mourik vernieuwd de Zwaansheulbrug in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. De Zwaansheulbrug is een vooroorlogse Westlandse brug die rondom bekleed is met metselwerk. Dit uiterlijk krijgt de nieuwe Zwaansheulbrug ook. De brug is op maandag 14 oktober afgesloten voor verkeer en zal naar verwachting eind februari 2020 weer in gebruik worden genomen.