Project Verdubbeling N222 succesvol opgeleverd en overgedragen

11 oktober 2019

Dinsdag 8 oktober zijn zowel de handtekeningen gezet voor het opleveren als het overdragen van het project Verdubbeling N222. Hiermee hebben wij als Mourik het project overgedragen aan de Provincie Zuid-Holland (opdrachtgever). Diezelfde dag heeft de provincie het project overgedragen naar de vier beherende instanties; Dienst Beheer Infra van de Provincie, Gemeente Westland, Hoogheemraadschap Delfland en Royal Flora Holland.

Vanaf januari 2018 is ingezet op het opleveren en overdragen van het project, het zogenoemde O&O proces. Van elk van de zes partijen (OG, ON en vier beheerders) is één persoon verantwoordelijk gemaakt voor het O&O. Deze personen vormen het kernteam. Gezamenlijk met Multividuals als onafhankelijk coördinerende partij is opgetrokken om het O&O vloeiend te laten verlopen.

Het O&O proces op deze manier inrichten heeft zijn vruchten afgeworpen. Op 5 september 2019 is het laatste deel van het werk opengesteld en op 8 oktober 2019 is het werk officieel opgeleverd en overgedragen, inclusief geaccepteerd opleverdossier en afgehandelde opleverpunten.

Dit is een primeur voor de provincie waar met grote tevredenheid op wordt teruggekeken. Een prestatie waar wij trots op zijn!

Oplevering en overdracht verdubbeling N222