PERSBERICHT: Mourik consolideert bedrijven voor realisatie complexe infraprojecten

9 september 2019

GROOT-AMMERS

Technisch dienstverlener Mourik voegt 3 infrabedrijven samen tot Mourik Infra B.V. Door de bundeling van deze activiteiten speelt Mourik in op de groei in de markt van complexe projecten. Mourik Groot-Ammers B.V., Mourik Limburg B.V. en Mourik Limburg Civiel B.V. gaan vanaf vandaag als één bedrijf verder.

Door de bedrijven te integreren kan Mourik complexere en ingewikkeldere projecten aan. Infrastructurele werken vragen steeds meer om een veelzijdige aanpak. Mourik pakt projecten integraal op, van projectmanagement tot en met oplevering en onderhoud. Recente opdrachten zijn onder andere de dijkversterking in Gouda en de renovatie van de sluizen bij Delden en Hengelo. Ook is Mourik actief in het onderhoud en herstel van schade na calamiteiten op honderden kilometers snel- en vaarwegen in het westen en zuiden van Nederland. Bijna alle disciplines en materieel wat daarvoor nodig is heeft Mourik in eigen huis.

Vooruitlopend op de integratie vandaag, heeft Mourik in maart dit jaar het onderhoud van de Nederrijnbrug in de snelweg A50 verworven. Ook de complexe opdracht van het brandwerend maken van gedeeltes van de draagconstructie van de Beneluxtunnel is mede gegund vanwege de geïntegreerde aanpak.

Mourik Infra B.V. is onderdeel van de Divisie Infra van Mourik. De Divisie Infra van Mourik kent naast Mourik Infra B.V. een aantal specialistische bedrijven. Deze specialisten worden ook vaak rechtstreeks benaderd voor hun expertise. Naast Mourik Infra B.V. zijn de belangrijkste specialisten binnen de Divisie Infra de bedrijven Mourik Techniek (werktuigbouwkunde), Mourik EGP (voor emissie nabehandeling), MVOI (ondergrondse infra), Traffic & More (verkeersmanagement), Protonna (vaarwegmarkering), Hendrik Bedrijven Brunssum (grondstofwinning), Vogel (betononderhoud) en Vogel KB (betonbescherming en versterking).’

De directie van Mourik Infra B.V. wordt gevormd door William van Niekerk (Algemeen Directeur) en Walter Deelen (Operationeel Directeur).