Groot onderhoud N410 in Bunnik

25 juli 2019

Vanaf 15 juli tot en met 2 augustus 2019 voert Mourik Infra groot asfaltonderhoud uit aan de N410 (Burgweg) in Bunnik, in opdracht van de provincie Utrecht. De weg wordt voorzien van innovatief en duurzaam asfalt met daaronder een laag van hergebruikt materiaal. Tijdens de werkzaamheden is de N410 afgesloten voor alle verkeer.

In dezelfde periode worden aanvullende maatregelen genomen ter verbetering van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Door het groot onderhoud en de aanvullende maatregelen te combineren hoeft de weg maar één keer dicht waardoor er minder hinder is voor het verkeer en de omgeving.
 
Aanvullende maatregelen
De aanvullende maatregelen betreffen:
• Het aanbrengen van ontbrekende bermverharding op de N410
• Het verwijderen van de drie chicanes (slingers in de weg). In plaats daarvan komen er een wegversmalling en een plateau ter hoogte van de Defensieweg
• Het aanbrengen van een geluidreducerende asfaltlaag

Wegafsluiting N410 en bereikbaarheid 
Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, wordt de N410 volledig afgesloten tussen de Achterdijk en de N229 (Werkhovenseweg). De wegafsluiting begint op maandagochtend 15 juli, 07:00 uur en duurt tot vrijdagmiddag 2 augustus, 17:00 uur.
• Het doorgaande verkeer wordt met borden omgeleid
• Ook het langzame verkeer (fietsers en tractoren) wordt omgeleid
• Alle panden blijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer, al dan niet met tijdelijke voorzieningen
• Bij calamiteiten krijgen de nood- en hulpdiensten een snelle doorgang

Duurzame materiaal toepassing
De slakken uit de bestaande wegfundering en het schone freesasfalt worden ter plaatse hergebruikt als grondstof voor de nieuwe fundering. Het materiaal wordt samengevoegd en gemengd met schuimbitumen waardoor er een nieuwe draagkrachtige fundering ontstaat. Deze werkwijze bespaart 790 transportbewegingen (aan- en afvoer van materiaal) wat neerkomt op een reductie van 70 ton CO2. De N410 krijgt een nieuwe Lynpave asfaltlaag. Lynpave is een innovatief en circulair asfaltproduct waaraan lijnolie is toegevoegd. Door deze toevoeging heeft het asfalt een langere levensduur.