Mourik krijgt opdracht voor Herindeling Interne Baan City Terminal Waalhaven

8 juli 2019

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft het project Herindeling Interne Baan City Terminal in de Rotterdamse Waalhaven gegund aan Mourik Infra. De werkzaamheden op de City Terminal starten medio september 2019 en zullen in februari 2020 gereed zijn. Mourik Infra is er trots op deze aanbesteding te hebben gewonnen.

De City Terminal in de Rotterdamse Waalhaven ligt op het terrein van de voormalige Home Containerterminal van de ECT. Op de City Terminal vindt een grootschalige herinrichting plaats van terminals en infrastructuur. Onderdeel daarvan zijn civiele (onderhouds)werkzaamheden aan de hoofdinfrastructuur van de City Terminal, de zogenaamde ‘interne baan’. Deze baan is de backbone voor het verkeer over de terminal. Het project omvat het herstellen en aanbrengen van circa 4,5 kilometer plaatselijke rijbaan en een nieuwe rijbaanindeling met belijning van de interne baan, het vernieuwen van funderingen met zandcementstabilisatie, het herstellen van circa 16.500 m2 verhardingen en belijning van de interne baan inclusief de entreegate Reeweg, het aanleggen van een nieuw fietspad met fietsoversteken langs de interne baan, de aanleg van circa 1.500 m persrioolleiding en pompgemalen en bijkomende werkzaamheden.

Na uitvoering van de infrastructurele herinrichtingswerkzaamheden ontstaat een uniek multimodaal shortsea cluster met uitstekende toegang tot de Europese afzetgebieden via binnenvaart, spoor en weg. Het Havenbedrijf Rotterdam verwacht per etmaal een toestroom van maximaal 2.500 tot 3.000 vrachtwagens.

Het project ’Herindeling Interne Baan City Terminal’ past ook uitstekend in de visie, strategie en ambitie van Mourik Infra om verder te groeien als topspeler voor complexe infraprojecten en deze positie verder uit te bouwen in het havengebied.