Mourik Infra bouwt mee aan project Havenkade Middelharnis

5 juli 2019

Het project Havenkade is gelegen aan de Oosthavendijk in Middelharnis op het Zuid-Hollandse eiland Goeree Overflakkee. Wonen op Flakkee B.V. ontwikkelt hier een wijk waar 45 woningen en 19 appartementen nieuw gebouwd gaan worden. 6 bestaande woningen worden gehandhaafd en zijn ingepast in het plan. Het nieuwbouwplan wordt gerealiseerd op een voormalig recreatieterrein. De bodem van het terrein is vervuild. De locatie is in het verleden als stortplaats gebruikt.

Mourik Infra voert in opdracht van de gebiedsontwikkelaar Wonen op Flakkee B.V. de saneringswerkzaamheden uit en maakt het gebied bouwrijp. In november 2018 zijn de werkzaamheden gestart. De sanering, met als doel het terrein geschikt te maken voor wonen, betreft een leeflaagsanering. De oude leeflaag, ongeveer 50 cm dik, wordt verwijderd en vervangen door een leeflaag van schone grond met een dikte van 1 meter. Het gebied krijgt een gescheiden rioolstelsel. Het vuilwaterriool wordt aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. Het hemelwater wordt afgevoerd naar open water grenzend aan het plangebied. De complexiteit zit hem met name in het creëren van een nieuwe afrit vanaf de Oosthavendijk het plan in. Berekeningen tonen aan dat er als gevolg van de ophoging een aanzienlijke zetting van de bodem wordt verwacht. In verband hiermee worden de aanwezige nutsvoorzieningen langs de dijk verlegd.

De saneringswerkzaamheden zijn eind april 2019 afgerond. Begin juli 2019 zijn we gestart met het bouwrijp maken. Oktober 2019 start de bouwwerkzaamheden. Voorjaar 2020 zullen de eerste woningen worden opgeleverd.

Luchtfoto: ©Pieter Kamp Fotografie