Mourik Infra krijgt opdracht voor het Centrumplan Havenpark Helmond

23 mei 2019

Gemeente Helmond heeft de opdracht voor het Havenpark aan Mourik Infra gegund. De officiële starthandeling vond plaats op 21 mei 2019. Dit was het startsein voor een complete metamorfose van het gebied waarbij de wens van veel Helmonders in vervulling gaat. Er zal een prachtig park ontstaan waar de Oude Aa een prominente plek krijgt en er alle ruimte voor fietsers en wandelaars zal zijn. Het park maakt onderdeel uit van het Centrumperspectief van Helmond.

De werkzaamheden omvatten onder andere het opbreken een aanbrengen van verhardingen, grondwerk, aanbrengen van riolering en het aanbrengen van kunstwerken zoals betonconstructies, staalconstructies, paalfundering en damwanden. Het project dient 28 februari 2020 opgeleverd te worden. Zo werkt Mourik mee aan één van de belangrijkste onderdelen uit het Centrumperspectief. Het centrum van Helmond moet in 2030 dé centrale ontmoetingsplek van de stad en regio moet zijn!

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.