Mourik Infra heeft CO2 uitstoot in 2018 verder verminderd

21 maart 2019

Mourik Infra heeft als doel om de CO2 uitstoot in 2020 met 20% te reduceren ten opzichte van 2009. Nu de cijfers van 2018 bekend zijn, blijkt dat we goed op weg zijn om deze doelstelling te halen. Maar dit vinden we nog niet voldoende. De wereldwijde CO2 uitstoot moet drastisch omlaag om klimaatveranderingen tegen te gaan. We hebben ons daarom voor 2019 als doelstelling gesteld minder CO2 uit te stoten dan in 2018. Dit is een uitdagende doelstelling en deze willen we gaan behalen door in 2019 verder te innoveren.

In 2018 hebben we met de Mourik Infra bedrijven 11.044 ton CO2 uitgestoten.
94% van de CO2 emissies komt voort uit ons brandstofverbruik. In 2019 willen we dit gaan verminderen door te onderzoeken welke alternatieven er zijn voor ons materieel en wagenpark.

Meer informatie over de CO2 uitstoot van 2018 is beschreven in de Mourik Infra voortgangsrapportage van 2018.