Samenwerkingsovereenkomst voor Mourik Infra, MVOI en Gebr. van Leeuwen Boringen

6 maart 2019

Mourik Infra, MVOI en Gebr. van Leeuwen Boringen hebben besloten hun krachten te bundelen op het gebied van grootschalige leidingprojecten. 6 maart 2019 is een samenwerkingsovereenkomst getekend welke verder gaat dan een positieve intentie. De samenwerking bestaat uit het exclusief inzetten van materieel, personeel en expertise, systemen, erkenningen en certificaten op projecten in het kader van de energietransitie. Doordat de partners deze middelen op het civiele- en leiding-technische deel alsmede de sleufloze technieken verbinden aan een grote financiële slagkracht ontstaat er, onder de naam Mourik Leidingbouw, een gedegen ‘nieuwe’ speler. Deze strategische alliantie ambieert een voortrekkersrol bij de verduurzaming van Nederland. Daarnaast blijven de ondernemingen zelfstandig opereren vanuit ieders kernactiviteiten en klantenkring.