Mourik Industry als partner voor aanleg waterstof tankpunten

26 februari 2019

Nederland kent momenteel drie waterstof tankstations, waarvan er één in Rhoon staat. Met de groei van waterstof voertuigen, wordt ook de vraag naar grotere tankstations groter. Zo ook bij onze opdrachtgever in Rhoon. Steeds meer bedrijven en overheden experimenteren met waterstof voertuigen. Om ook bussen en vrachtwagens eenvoudig te kunnen voorzien van waterstof is een extra tankpunt nodig. Mourik Industry is gevraagd om de basis hiervoor aan te leggen.

Voor veiligheid aan juiste adres

Mourik n.v. heeft eerder ook een grote rol gespeeld bij de bouw van het eerste waterstof tankstation in België. Door nu bij de uitbreiding bij Rhoon een rol voor Mourik te zien in het civiele werk, heien en graven, blijkt dat de markt vertrouwen heeft in de expertise van Mourik. Vanwege de aard van waterstof is het belangrijk dat veiligheid voorop staat bij de aanleg van waterstof tankpunten. Alle werkzaamheden worden daarom geheel antistatisch uitgevoerd.

Gezamenlijk werken aan een schone, circulaire industrie

Mourik heeft de ambitie om met haar werkzaamheden bij te dragen aan een schone, circulaire industrie. Waterstof is een essentiële bouwsteen in de energietransitie en door de aanleg van waterstof tankpunten kunnen bedrijven overschakelen naar minder milieubelastende brandstoffen.

De Nederlandse & Europese overheid zetten volop in op het bouwen van nieuwe waterstof tankstations. Momenteel zijn er een 10-tal nieuwe locaties die onderzocht worden en waar op korte termijn nieuwe tankstations zouden moeten verschijnen.