Mourik en Mobility Sensing onderzoeken power harvesting in kades en oevers

6 december 2018

Op 5 december hebben Mobility Sensing en Mourik de officiële bevestiging gekregen dat zij voor de Provincie Zuid-Holland onderzoek gaan doen naar de mogelijkheden voor de opwekking van energie uit kades en oevers. De certificaten die dit bevestigen werden in Delft uitgereikt door de gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, de heer Rik Janssen, en door de staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, mevrouw Mona Keijzer.

Bedrijven zijn door de Provincie Zuid-Holland opgeroepen om innovatieve en nieuwe producten te ontwikkelen voor het opwekken van energie door kades en oevers van provinciale vaarwegen, met als doel hier voldoende energie te gaan opwekken om de CO2-voetafdruk van de vaarwegen te compenseren.

Aanleg en beheer van infrastructuur vragen veel energie. Hier liggen grote kansen voor energiebesparing en duurzame inkoop. Dat geldt voor wegen, fietspaden, vaarwegen en regionale spoorwegen. Inmiddels zijn er diverse stappen gezet om de CO2-uitstoot van aanleg, beheer en onderhoud te verlagen.

Mobility Sensing zal in samenwerking met Mourik verder werken aan de ontwikkeling van haar power harvesting concepten wavePower en heatPower. wavePower wint energie uit de golfslag van oppervlaktewater. Met kleine drijflichamen en een kleine generator wordt kinetische energie omgezet in elektriciteit. heatPower wint energie uit de temperatuurgradient tussen de deksloof en het oppervlaktewater en is daarmee een thermoelektrische generator.

Door deze experimenten geeft Mourik Infra invulling aan haar ambitie om duurzame oplossingen te bieden op het gebied van energie, water en mobiliteit.

Medio 2019 zullen de resultaten bekend zijn.

Mourik en Mobility Sensing onderzoeken power harvesting in kades en oevers