Opdracht voor fietstunnel De Bilt en faunapassage Griftenstein N237

22 november 2018

Mourik Infra heeft in september 2018 van de Provincie Utrecht een positieve aanbestedingsuitslag ontvangen samen met de mededeling dat de provincie voornemens was om met Mourik de concretiseringsfase te starten voor het project 'ontwerp en realisatie fietstunnel De Bilt en faunapassage Griftenstein N237'. Tijdens de concretiseringsfase hebben wij de aanbieding verder onderbouwd en verduidelijkt. Dinsdag 20 november in de concretiseringsfase beëindigd door middel van een award meeting en heeft Mourik de voorlopige gunning voor het project ontvangen van de provincie. Na de gebruikelijke Alcatel-periode, wordt over drie weken de definitieve gunning verwacht.

Wat houdt het project precies in?
- De realisatie van een nieuwe fietstunnel
- Het ombouwen van de oude fietstunnel tot faunatunnel
- De aanleg van een nieuwe faunapassage
- De aanleg van een faunabrug
- De (her)inrichting van de directe omgeving binnen de gemeente De Bilt

Na de definitieve gunning wordt er direct gestart met het ontwerp waarna de uitvoeringsperiode gepland staat voor het derde en vierde kwartaal van 2019.