Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst bij Mourik Infra

28 september 2018

Op 27 september 2018 vond de Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst bij Mourik Infra plaats onder leiding van Cora de Groot. Tijdens deze bijeenkomst vertelde Cora op welke manier Mourik invulling geeft aan de energietransitie en hoe Mourik in 2035 energieneutraal wil zijn. Want als een van de grootste familiebedrijven van Nederland willen wij als Mourik een positieve impact hebben op onze omgeving door aan een duurzame leefomgeving te werken voor huidige en toekomstige generaties.

De Trias Energetica is hierbij leidend, waardoor wij in 2035 evenveel duurzame energie opwekken als we verbruiken. Dit doen wij door eerst onze panden te verduurzamen met bijvoorbeeld zonne-energie. Daarnaast zoeken wij naar innovaties die kunnen helpen om onze panden te verduurzamen, zoals nano-infraroodpanelen. Sylvia van de Graaf van Duurzaam Vesta gaf een korte pitch over nano-infraroodpanelen die de massa verwarmen met maar 350 watt. 

De volgende stap is het verduurzamen van materieel en wagenpark. Om de uitstoot van materieel en wagenpark terug te dringen investeren wij in CO2-reducerende maatregelen, zoals schoon en zuinig materieel. Maar ook bewustwording en trainingen behoren hiertoe. Mede door een innovatie van een van onze leveranciers , kunnen wij onze CO2-uitstoot reduceren. Mourik gebruikt namelijk CO2-fuel van Den Hartog B.V. Dick den Hartog pitchte over de voordelen van CO2-fuel, zoals de 90% reductie van broeikasgassen.

Uiteindelijk zullen ook alle projecten energieneutraal uitgevoerd moeten worden. Hier zijn al mooie resultaten bereikt, zoals het realiseren van een zonnepanelenveld op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Hilversum, waardoor 200 huishoudens van duurzame energie worden voorzien. Leanda Bogaards, tendermanager bij Mourik Infra, gaf een pitch over het project ‘Fietsbrug de Snelbinder te Naaldwijk’. Hier heeft Mourik het innovatieve mengsel MElt® toegepast om invulling te geven aan de energietransitie. MElt® is het eerste asfaltmengsel in Nederland dat niet bevriest tot -5 graden Celsius. Hierdoor kan de opdrachtgever 87% minder strooien, waardoor er 18% minder CO2 vrijkomt.

Wij bedanken BlauwZaam voor de kans om de Bijzondere BlauwZame Bijeenkomt te organiseren. Ook interesse in de Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst? Bekijk de website van BlauwZaam.

Foto: Peter Paul Klapwijk ©