Officiële opening Verbetering IJsseldijk Gouda

28 juni 2018

Woensdag 27 juni 2018 was de opening van Verbetering IJsseldijk Gouda (VIJG). Bij het officiële gedeelte gaf William van Niekerk, Algemeen directeur van Mourik Infra trots een toelichting op het geleverde aandeel van Mourik binnen dit project.

De omwonenden en geïnteresseerden kregen daarnaa een rondleiding langs het project met uitleg over de toegepaste verbeteringen.

Een succesvol project in een notendop:

  • De komende decenia zal wereldwijd het water stijgen. Op veel plaatsen in Nederland is daarom versterking van de dijk nodig, zo ook op de locatie van dit project in Gouda.
  • Om hinder te beperken voor omwonenden pasten we de innovatieve oplossing CSM (Cutter Soilmix) voor het eerst toe in een primaire waterkering. De toepassing is een belangrijke aanvulling voor de huidige dijkverbeteringstechnieken in Nederland, vooral in bebouwd gebied en zwakke ondergrond.
  • Samen met Hoogheemraadschap van Rijnland ontvingen wij de publieksprijs voor waterinnovatie van de Unie van Waterschappen.
  • Bij dit project is veel aandacht voor de inpassing van de dijk in de omgeving. De loopbruggen, struinpaden en basaltmuur zijn hier een prachtig voorbeeld van.
  • Door succesvol omgevingsmanagement en goed overleg met de Gemeente Gouda is er door omwonenden, Crematorium IJsselhof en de ambulancedienst weinig overlast ervaren.
  • De opgedane ervaring met deze innovatieve techniek biedt veel perspectief voor doorontwikkeling en toepassing in nieuwe projecten.