Gezamenlijk minder verbruiken door Het Nieuwe Draaien

6 mei 2018

Voor onze infrawerkzaamheden maken we gebruik van groot materieel, zoals shovels, walsen en graafmachines. Het materieel is verantwoordelijk voor 30% van de CO2-uitstoot van Mourik Infra. Dit aandeel willen we verlagen, omdat we onze CO2-uitstoot willen verlagen en daarmee de negatieve impact op onze leefomgeving. De afgelopen jaren hebben wij al diverse maatregelen genomen om het brandstofverbruik van ons materieel te reduceren. Zo hebben we schoon en zuinig materieel aangeschaft met een aanzienlijk verminderd brandstofverbruik. Maar naast technische maatregelen zijn ook bewustwordingsmaatregelen van belang.

In 2013 zijn we daarom gestart met het trainen van onze machinisten conform Het Nieuwe Draaien. Met dit initiatief maken we machinisten bewust van het inefficiënt en ineffectief gebruik van machines, om zodoende milieuvervuiling en onnodige onderhoudskosten te voorkomen. Ook dit jaar hebben onze machinisten de cursus Het Nieuwe Draaien gevolgd.

De meest recente cursus was een bijzondere: ook machinisten en een aantal uitvoerders van onze onderaannemers deden eraan mee. Op deze wijze gaven we concrete invulling aan de afspraken van de Green Deal Het Nieuwe Draaien, die Mourik heeft ondertekend. Daarnaast hebben we een van de doelstellingen van het keteninitiatief ‘CO2-reductie in de keten’ gerealiseerd, namelijk het trainen van onze machinisten conform Het Nieuwe Draaien.

In het keteninitiatief ‘CO2-reductie in de keten’ werken we samen met G. van Dijk, Gebr. Van Breda, Huigevoort, van der Spek Loon- en Grondwerk en Van de Bijl & Heierman aan het verminderen van de CO2-uitstoot bij de uitvoering van onze projecten.