Mourik is mede-initiatiefnemer 'De Verbinders' voor Bouw & Infra

2 februari 2018

 

Uniek ontwikkelprogramma ‘De Verbinders’ stimuleert samenwerking ketenpartners Bouw & Infra


Mourik is mede-initiatiefnemer van een nieuw leer- en ontwikkeltraject dat invulling geeft aan de Marktvisie. In dit traject leren professionals bij opdrachtnemers, opdrachtgevers en ingenieursbureaus om invulling te geven aan hun onderlinge samenwerking en om een duurzame verandering door te zetten in hun eigen organisaties. Het traject is eind 2017 gestart onder de naam 'De Verbinders'. Jan-Co van den Doel, projectleider van Mourik en lid van de stuurgroep van 'De Verbinders' is ervan overtuigd dat een goede samenwerking de sleutel is tot het realiseren van succesvolle projecten. Belangrijk is dat we niet alleen elkaars belangen kennen maar deze ook over en weer dienen. De dagelijkse praktijk is dan de beste leerschool.

"'De Verbinders' biedt een uitgelezen platform om elkaar beter te leren kennen en samen te bouwen aan een duurzame samenwerking." 

Belangrijke punten van 'De Verbinders'

  • Van elkaar leren: ken elkaars belangen en help elkaar daarbij.
  • Maatschappelijk belang: alle deelnemers voelen zich eigenaar van maatschappelijke dilemma's die voortvloeien uit het project.
  • Ontwikkelgroepen: leeromgeving van opdrachtgever, aannemer en ingenieursbureau waar ze bij een concreet project samen bepalen hoe ze het beste resultaat voor alle partijen behalen.
  • Kwetsbaar opstellen: niet terugvallen op vooraf gemaakte afspraken / contracten, maar samen zoeken naar de beste oplossing voor allemaal. Om deze te vinden, moet je je kwetsbaar opstellen.
  • Olievlek: draag ervaringen uit in je organisatie, gesteund door een gekoppeld managementlid, als sponsor van het veranderproces.
  • Draagvlak: deel de geleerde lessen ook buiten je eigen organisatie zodat ze bijdragen aan verandering van de hele sector.

Voorbeeld verbindersproject Mourik: Onderhoud wegen Zuid-Holland Zuid

Mourik neemt samen met de opdrachtgever Rijkswaterstaat deel aan een van de ontwikkelgroepen van 'De Verbinders' met het project Vast Onderhoud Wegen. In ons project zorgen we er gezamenlijk voor dat het beheersgebied van Zuid-Holland district Zuid van Rijkswaterstaat in stand blijft en dat het functioneel en veilig is.

In overleg met de weginspecteur handelen we calamiteiten af, doen we toestandinspecties, repareren we schades, maaien en vegen we het gebied. Waar mogelijk passen we ook kleine verbeteringen toe, bijvoorbeeld levensduurverlengend onderhoud.

Marijo Orgers, Bedrijfsleider bij Mourik en actief bij het project Vast Onderhoud Wegen: "Bij al deze verschillende aspecten van het project zijn veel verschillende onderdelen van Rijkswaterstaat en Mourik betrokken. Dat samenspel vraagt om een goede afstemming. Zo kijken we met elkaar kritisch naar de verdeling van het werk en de beschikbare budgetten."

"Dat betekent in praktijk dat we met elkaar efficiencyslagen vinden in de al gegeven opdracht, zodat er binnen het budget ruimte komt voor wensen in het onderhoud die eigenlijk veel urgenter zijn, maar nog niet in de opdracht stonden."  

Ons gezamenlijke doel is om het areaal op orde houden totdat er groot onderhoud op het programma staat.

Meedoen?

Lijkt het je interessant om mee te doen? De Verbinders zoeken nog nieuwe projecten. Lees meer informatie over 'De Verbinders': deverbinders.nu, of neem vrijblijvend contact op.

'De Verbinders'

Het nieuwe leer- en ontwikkeltraject 'De Verbinders' is ontstaan op initiatief van Mourik, KWS (VolkerWessels), Royal HaskoningDHV, Witteveen+Bos, de gemeente Amsterdam (mede namens de overige grote gemeenten), het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat. Daarnaast is er een samenwerking tussen het BOB, het opleidingsinstituut van Bouwend Nederland, en Neerlands Diep, het opleidingsinstituut van de grote overheden in de infrasector.