Verbetering IJsseldijk wint publieksprijs Waterinnovatie

28 november 2017

Kiezers bedankt! 

Publieksprijs waterinnovatie waterveiligheid

Mourik Groot-Ammers en Hoogheemraadschap van Rijnland winnen Publieksprijs Waterveiligheid 2017 voor het project Verbetering IJsseldijk Gouda. De uitreiking vond 27 november plaats in Amersfoort op de Waterinnovatiedag van de Unie van Waterschappen.


Met de prijs! v.l.n.r. Henk Weijers, Programmamanger IJsseldijk Gouda bij Hoogheemraadschap van Rijnland, Hein Pieper, Vice-voorzitter van de Unie van Waterschappen en verantwoordelijk voor innovatie en Kees Scheer, Projectmanager Mourik Groot-Ammers.


De IJsseldijk is een van de primaire waterkeringen in het gebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. De kering biedt bescherming tegen hoogwater op de Hollandse IJssel. Op dit moment voldoet de waterkering niet aan de vereiste veiligheidsnorm. Rijnland zocht naar een andere manier om de dijk te verstevigen, omdat de traditionele manier moeilijk zou worden. Dat komt door de ‘slappe bodem’ van Gouda. Bij een te zware belasting loopt de dijk in Gouda de kans onderuit te glijden. Ook is in de stad van Gouda maar weinig ruimte om met groot materieel te werken aan de dijk. Daarom passen wij als Mourik een nieuwe techniek toe, die nog nooit is gebruikt in een primaire waterkering: de Cutter Soilmix Methode (CSM).En met succes.

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
 

Bodem

Na het uitharden van het cement krijgt de slappe bodem in Gouda de eigenschappen van beton. Het werken met deze methode geeft bij de uitvoering minder omgevingshinder dan traditionele dijkverbeteringsmethodieken. Ook is er minder groot materieel nodig, zodat het stadscentrum goed bereikbaar blijft. Doordat er bovendien geen trillingen worden veroorzaakt, ontstaat er geen schade aan de, soms monumentale, woningen in de buurt. Bovendien is de methode erg duurzaam, want er worden maar weinig bouwstoffen gebruikt, alleen cement gemengd met de aanwezige bodem.

Jury: "Dit project betreft een geoptimaliseerde technische doorontwikkeling van het ontwerp en de uitvoering. Een goed voorbeeld van een waterschap dat lef toont om nieuwe technieken toe te passen. De jury omschrijft het als een ‘mixed in place’ dijkversterking, die minder ruimte in beslag neemt én negatieve effecten op de omgeving beperkt. Het is een duurzame en innovatieve oplossing met een hoge kwaliteit en relatief lage kosten."


Passie voor water

De Unie van Waterschappen reikte voor de zesde keer de
Waterinnovatieprijs uit . Het gaat om een landelijke prijs voor vernieuwende waterinitiatieven die een link hebben met waterschappen. De Unie wil met de prijsuitreiking niet alleen de aandacht vestigen op de innovaties zelf, maar ook op het delen van goede praktijkvoorbeelden en het belang van onderlinge samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en iedereen met een passie voor water in Nederland.

Categorieën Waterinnvatieprijs

Dit jaar waren er maar liefst 115 inzendingen, waarvan 25 voor de categorie Waterveiligheid, 43 voor Schoon Water, 27 voor Voldoende Water en 20 voor Energie & waterschappen. De laatste categorie is nieuw om duurzame energieopwekking onder waterschappen te stimuleren.

Wij zijn trots op deze prijs voor ons project en bedanken daarom iedereen die heeft gestemd.