Genomineerd voor Waterinnovatieprijs: project Verbetering IJsseldijk Gouda

17 november 2017

De Unie van Waterschappen reikt jaarlijks de Waterinnovatieprijs uit aan innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn op het gebied van waterveiligheid, schoon water en voldoende water. Het project Verbetering IJsseldijk Gouda is genomineerd voor de prijs in de categorie 'Waterveiligheid'.

We vroegen projectmanager Henk Weijers van Hoogheemraadschap Rijnland en Kees Scheer, projectdirecteur bij aannemer Mourik, om een reactie.                        

Weijers: “Prachtig om te zien dat onze lef wordt gewaardeerd om een innovatief product in te zetten. We hebben de markt gevraagd met een vernieuwende oplossing te komen en Mourik kwam met een fantastisch product aanzetten. Het team had zoveel vertrouwen hierin, dat het de regelgeving heeft aangepast voor de ontwerpcriteria in de bestekfase.”

Waarom zochten jullie naar een innovatieve oplossing?

“De IJsseldijk is instabiel en op een bepaald stuk niet hoog genoeg, waardoor verschuivingen kunnen plaatsvinden en water uit de Hollandsche IJssel het achterland kan instromen. Gouda heeft echter te maken met een 'slappe bodem'. Hierdoor dreigt de dijk zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde onderuit te glijden. En er is bij de binnenstad van Gouda maar heel weinig ruimte om de dijk te versterken. Dat maakt het moeilijk om met traditionele methoden de dijk te verstevigen.” 

Bodem van beton

Mourik bood uitkomst door de dijk van binnenuit te injecteren met de Cutter Soilmix Methode (CSM). Kees Scheer: “Soilmix is een grondverbeteringstechniek waarbij grond wordt gemengd met cement. Na het uitharden van het cement krijgt de slappe bodem de eigenschappen van beton. Het mengen gebeurt met een frees met roterende koppen die langzaam naar beneden wordt gedrukt. Tegelijkertijd wordt het cement toegevoegd. Op deze manier ontstaan blokken verstevigde grond van 2,4 meter bij 0,55 meter tot maximaal 20 meter diep.” 

Omgeving

Het werken met de CSM geeft minder omgevingshinder bij de uitvoering. Er is minder groot materieel nodig, waardoor het ruimtebeslag voor de uitvoering minder is. Hierdoor blijft het stadscentrum goed bereikbaar. Bovendien geeft het geen trillingen en kan er geen schade ontstaan aan, soms monumentale, woningen. Tot slot is de methode ook duurzaam omdat er zeer weinig bouwstoffen worden gebruikt; slechts cement dat wordt gemengd met de van nature aanwezige bodem.

Infofilm over Soilmix:

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Krijg je geen beeld, gebruik dan deze link: https://youtu.be/40LjeIaZ_LU    

U kunt tot en met 22 november op het project stemmen via: Verbetering IJsseldijk Gouda   

Op maandag 27 november wordt bekend of we in de prijzen zijn gevallen.

Zie hier meer informatie over de Waterinnovatieprijs 2017.