Inventarisatie straalwerkzaamheden bij projecten Mourik

10 oktober 2017

Mourik inventariseert bij haar projecten of er Eurogrit is gebruikt. Afgelopen vrijdag werd namelijk bekend dat een bepaald type straalgrit, dat gebruikt wordt voor het schoonstralen van harde oppervlakken, asbestdeeltjes kan bevatten. Het gebruik van asbest is verboden in Nederland.

Mourik wil geen enkel risico lopen op de blootstelling van de omgeving en medewerkers aan asbest. Mourik inventariseert dan ook bij welke projecten het probleem met dit type straalgrit speelt en legt, in overleg met de opdrachtgever, het betreffende werk stil. Het straalgrit van het mogelijk besmette type wordt vervolgens onderzocht op de aanwezigheid van asbestdeeltjes. Als er asbestdeeltjes worden aangetroffen wordt een vervolgonderzoek ingesteld.

Inmiddels is duidelijk dat er op een aantal projecten van Mourik-bedrijven gebruik is gemaakt van het betreffende straalgrit. Zo is op project Nijkerkerbrug vastgesteld dat het straalgrit asbestdeeltjes bevat. Vervolgonderzoek moet uitwijzen wat de consequenties hiervan zijn. Op andere projecten loopt het onderzoek nog.

Op dit moment vindt verdere inventarisatie van werkzaamheden en projecten bij Mourik plaats.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin van Putten, via headline.mvanputten@planet.nl of 06-55 83 69 36.