Vlekkeloze ISO transitie voor Mourik Services

6 oktober 2017

Mourik Services kwam deze week glansrijk door de diepgaande ISO transitie audit van de certificerende instantie NCK. De overgang naar de nieuwe versie ISO9001/14001 verliep probleemloos, er werden geen afwijkingen geconstateerd. Gezien de toegevoegde normeisen op gebied van kwaliteitsbeheersing op strategisch en operationeel niveau is dit een bijzonder prestatie.

High Level Structure
Medio 2015 besloot Mourik Services om in 2017 op te gaan voor de nieuwe versie van ISO9001/14001. De vernieuwde normen en toegevoegde normeisen houden een behoorlijke verandering in voor wat betreft kwaliteitsbeheersing op strategisch en operationeel niveau. Zo is er boven de ISO normen een zogenoemde High Level Structure geplaatst, die uitgaat van stakeholders en risico- en kansenmanagement.

Betrokken team
Om de transitie in goede banen te leiden is een projectteam in het leven is geroepen. Een projectmatige aanpak dus, die zijn vruchten heeft afgeworpen. Het auditteam van het Nederlands Certificatie Kantoor (NCK) heeft Mourik Services, waaronder ook Mourik Vlissingen en MCO Team vallen, diepgaand doorgelicht en heeft geen enkele afwijking kunnen vinden. Het NCK was dan ook zeer positief over de betrokkenheid van het projectteam, de directie, management en de medewerkers. Want er hebben veel interne afdelingen meegewerkt aan zowel de transitie als de audit.

In 1 keer goed
Na de extreem hoge gemiddelde score van 9,25 voor de FPAL audit eerder dit jaar is dit wederom een signaal dat het managementsysteem en de uitvoering ervan bij Mourik Services op een bijzonder hoog niveau staat. Belangrijk is natuurlijk dat we het systeem voor ons laten werken en niet andersom: het moet de klanttevredenheid hoog houden want we voeren onze werken excellent uit. Om in kwaliteitstermen te blijven: in 1 keer goed!
Mourik team met NCKv.l.n.r. Jarne Verstraate, Annemieke de Ruijter, Esther Huijsman (NCK), Inge van Horne, Arend Profijt, Willem Euyen (NCK) en Fred Nieskens (NCK)