Het hoort elke dag ‘Dag van de Duurzaamheid’ te zijn!

4 oktober 2017

Op 10 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid. Bij Mourik vinden wij duurzaamheid elke dag van het jaar belangrijk, omdat we onze kinderen en kleinkinderen een goede toekomst willen bieden. Wij werken aan een duurzame leefomgeving door middel van vier verduurzamingsprogramma’s.

Mourik energieneutraal in 2035

Wij willen actief bijdragen aan een energieneutraal Nederland in 2050. Daarom moeten we zelf ook energieneutraal worden en zijn we een programma gestart om onze panden en gebouwen te verduurzamen. De volgende stap is een energieneutraal wagenpark, en uiteindelijk willen we ook onze projecten energieneutraal uitvoeren. Een mooie uitdaging die we met enthousiasme aan het onderzoeken zijn.

Slimme, duurzame infrastructuur

De komende jaren verandert de mobiliteitsvraag sterk door elektrische en zelfrijdende voertuigen. Wij anticiperen daarop door na te denken over slimme, duurzame en toekomstbestendige infrastructuur. 

We innoveren om de duurzaamheid van onze infrastructuur naar een hoger niveau te tillen. Een voorbeeld hiervan is de vernieuwing van de N272: het eerste infraproject in Nederland waar op grote schaal biobased alternatieven zijn toegepast. Biobased materialen zijn hernieuwbaar en van biologische oorsprong. Zo wordt de deklaag van het asfalt voorzien van biobitumen, die als reststof vrijkomt bij papierproductie. Op de Dag van de Duurzaamheid vertellen Bram Lommers - projectleider bij Mourik - en Jan de Kruijf - projectleider bij Provincie Noord-Brabant - hier gezamenlijk meer over op het Congres Bouw Circulair. 

Circulaire, schonere industrie

De industrie staat voor de grote uitdaging om haar impact op het klimaat te minimaliseren. Door te innoveren ondersteunen wij onze klanten bij het realiseren van een circulaire en schonere industrie. Bijvoorbeeld met de technologie om afvalwater om te zetten in duurzame energie. Daarnaast kunnen onze luchtzuiveringsinstallaties emissieproblematieken voorkomen en beschikken we over de technologie om olie te maken van plastic.

Op de Dag van de Duurzaamheid geven we een aantal concrete voorbeelden van duurzaamheid in de industrie.

Innovatieve oplossingen voor klimaatproblematiek

Wij gaan verder dan het verduurzamen van onze keten en de branche. Wij zoeken namelijk ook naar oplossingen voor klimaatproblemen. Wist u dat luchtvervuiling in de top drie staat van veroorzakers van ziekte en sterfte in Nederland? Samen met Green City Solutions testen wij en werken wij aan een innovatie voor de verbetering van de luchtkwaliteit: de CityTree, die door een combinatie van mos en sensoren, en door het letterlijk opeten van fijnstof, de luchtkwaliteit aantoonbaar kan verbeteren. Op 10 oktober plaatsen we voor het provinciehuis van Provincie Utrecht een CityTree, die we voor een langere periode zullen monitoren en waarvan we samen met de provincie zullen leren.

Uiteraard zoeken we ook naar innovatieve oplossingen voor andere klimaatproblemen. Dit doen we met behulp van het Mourik Innovatieprogramma. Lees meer hierover op het blog van ons InnoTeam.

Op onze MVO-pagina vindt u meer informatie over hoe wij met duurzaamheid en milieu omgaan.