ISO 9001:2015 voor Mourik Limburg

11 juli 2017

Mourik Limburg is op 29 juni als eerste Mourik-werkmaatschappij gecertificeerd voor de nieuwe ISO 9001:2015 norm - Kwaliteitsmanagement. Tijdens een audit heeft Mourik Limburg kunnen aantonen dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de gestelde eisen van de nieuwe ISO 9001:2015 norm.

Er zijn verschillende wijzigingen ten aanzien van de ISO 9001 norm uit 2008. Kenmerkend voor de nieuwe norm zijn onder andere:

  • De focus op leiderschap en betrokkenheid bij directie en management
  • Meer nadruk op directieverantwoordelijkheid
  • Het opstellen van een context- en stakeholderanalyse, waarin vermeld wordt hoe de organisatie intern en extern opereert
  • Bredere kijk op risicomanagement en omgaan met kansen
  • Ontwikkelen van competentiemanagement voor medewerkers
  • Nadruk op formuleren en evalueren van organisatie-, afdelings-, of procesdoelstellingen
  • Communicatie en bewustwording

Met input vanuit de interne organisatie heeft Mourik Limburg een SWOT-analyse uitgevoerd, die mede heeft geleid tot het opstellen van een helder beleidsplan met doelstellingen. Daarnaast heeft Mourik Limburg diverse processen en onderdelen (op)nieuw ingericht om tot een steeds verbeterd systeem te komen en aan de norm te kunnen voldoen.

Andere Mourik-bedrijven werken gezamenlijk hard aan de certificering voor de nieuwe ISO 9001:2015 norm en zullen in de loop van het komende jaar geaudit worden.