Gemaalpomp Born wekt straks ook stroom op

4 juli 2017

In maart 2017 heeft Mourik Limburg, onder de vlag van de Combinatie Besix-Mourik, van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om een van de vier gemaalpompen in Born om te bouwen, zodat deze stroom kan opwekken.

Het gemaal is oorspronkelijk ontworpen om tijdens de laagwaterperiode op de Maas de schutverliezen van de naastgelegen sluizen in het Julianakanaal weer terug te pompen van het  benedenpand naar het bovenpand. Door nu in de hoogwaterperiode water van het bovenpand naar het benedenpand door de pomp te laten stromen, is het mogelijk om de pompinstallatie als turbine te gebruiken en er stroom mee op te wekken. De opdracht is een pilot, die als primair doel heeft in een duurtest te kunnen monitoren welke effecten optreden tijdens deze wijze van bedrijfsvoering, en de exacte rendementen te bepalen. We passen de gehele installatie dusdanig aan dat één gemaalpomp kan pompen als het moet, en dat er stroom mee wordt opgewekt als het kan. Momenteel bevindt het project zich in de ontwerpfase en bereiden we de vergunningsaanvragen voor.

De eerste ingebruikname staat gepland voor januari 2018.

Bron: Mourik Open 133