Rapport schadelijk geluid overhandigd aan Orsima

1 mei 2017

Op 12 april heeft Manager HSEQ Arend Profijt, voorzitter van de werkgroep geluid, het ‘Rapport beheersmaatregelen voor blootstelling aan schadelijk geluid’ aangeboden aan Margot Steffens, voorzitter van cao-partijen Orsima(*). Arend maakte namens Mourik deel uit van de werkgroep, waar verder ook Patricia De Bos van Reym en Marianne Mulder van Veiligheidsconcept MCM deel van uitmaakten.

De sector waarin Orsima actief is, vindt de beheersing van blootstelling aan geluid een belangrijk speerpunt. Eerder zijn geluidmetingen gedaan. Deze hebben als basis gediend voor het rapport van de werkgroep. De werkgroep heeft in het rapport onder andere voorstellen voor geluidsmaatregelen opgenomen die zijn gedaan door en voor vaklui uit de branche. Met de overhandiging van het rapport is het project afgesloten. Orsima gaat nu met de aanbevelingen van de werkgroep aan de slag.

(*)Orsima is de paritaire organisatie in de sector van industriële reiniging, milieuonderhoud, scheeps- en containeronderhoud, havenservices en ondersteunende diensten. In de sector zijn zo'n 90 bedrijven actief met circa 3500 werknemers.

Orsima-rapport schadelijk geluid