Interview met Vopak over waterzuiveringsinstallatie

31 januari 2013

Sinds de jaren ’70 is de waterwetgeving in Nederland flink aangescherpt. Logisch dus dat voorzieningen uit die tijd op een gegeven moment toe zijn aan een ‘upgrade’. Zo ook de afvalwaterzuivering op het westelijk terreindeel van Vopak Terminal Europoort.

Verschillende Mourik bedrijven bouwden samen een nieuwe installatie met twee parallelle straten, die samen 90 kuub per uur kunnen verwerken waarmee het te lozen water voldoet aan de voorgeschreven lozingsnormen.

Vopak

Het upgraden van de waterhuishouding, een waterzuiveringsinstallatie, spuitplaats en losplaats voor vacuümwagens was noodzakelijk om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Het is typisch een project voor Mourik, omdat er veel disciplines bij betrokken zijn. En die heeft Mourik allemaal in huis!

In een interview in See Mourik 45, het relatiemagazine van Mourik, vertellen Gert-Jan Crucq en Pieter Steutel van Vopak over dit mooie multidisciplinaire project. Ook Jeroen Vlasblom, Marcel Pijl, Arjan te Brake, Faber Buurman en Michel van Heist van Mourik komen hierover aan het woord.

U kunt het complete artikel lezen op pagina 7 tot en met 9 van See Mourik 45, te downloaden via deze link.