Groot onderhoud Afsluitdijk

24 maart 2017

Mooie uitdaging voor Mourik Infra

Mourik Infra heeft van Rijkswaterstaat de opdracht verkregen voor het herstellen van de heftorens en de bedieningsgebouwen van de uitwateringssluizen van de Afsluitdijk. De Afsluitdijk is de waterkering tussen Noord-Holland en Friesland die het IJsselmeer afsluit van de Waddenzee. In 1927 werd begonnen met de aanleg en in 1933 werd de dijk opengesteld voor het wegverkeer. Tijd dus voor groot onderhoud!

Het werk omvat het vervangen van de coating van de betonnen huisjes en het herstellen van de schade aan het onderliggende beton. Daarnaast moeten de daken van zowel de heftorens als van de bedieningshuisjes worden hersteld. Rijkswaterstaat heeft als doel om deze werkzaamheden uit te voeren met zo weinig mogelijk hinder voor het wegverkeer.

Een mooie uitdaging voor Mourik en mede daarom hebben we een inschrijving gedaan. De uitvoering van de werkzaamheden is als volgt geregeld.
• Mourik Groot-Ammers doet het projectmanagement.
• Vogel KB verwijdert de bestaande coating.
• Vogel herstelt het beton.
• Bouman brengt de nieuwe coating aan op de wanden en de daken.
• Traffic & More verzorgt het verkeersmanagement.

Alleen de bereikbaarheidsvoorzieningen worden elders ingekocht.

Bij het verschijnen van deze editie zijn deze bedrijven al druk bezig met de eerste werkzaamheden. Voor het zover was, moest er natuurlijk nog van alles worden geregeld: de werkplannen en de uitvoeringsplanning maken, het benodigde personeel inplannen, de materialen inkopen en onderaannemers contracteren. Gelukkig verliep alles netjes volgens schema.

De afronding van het project is gepland op uiterlijk 30 september 2017.

Bron: Mourik Open 132