Contractontbinding Thermphos vanwege stringent veiligheidsbeleid

20 maart 2017

Omdat de veiligheid van de medewerkers altijd voorop staat, heeft Mourik de saneringswerkzaamheden van fosforfabriek Thermphos afgelopen week opgeschort. Reden hiervoor is dat overheidsopdrachtgever Van Citters Beheer (VCB) Mourik verantwoordelijk wilde maken voor een plan van aanpak waar het bedrijf niet achter kan en wil staan. VCB vindt het veiligheidsbeleid van Mourik te stringent. De saneringswerkzaamheden verlopen al enige tijd moeizaam door een chronisch geldtekort bij de opdrachtgever. Bezuinigen op veiligheid is voor Mourik echter geen optie, vandaar dat Mourik het besluit heeft genomen de samenwerking voor nieuwe werkzaamheden op te schorten. Dit heeft ertoe geleid dat VCB het contract eenzijdig heeft opgezegd.

De saneringswerkzaamheden werden uitgevoerd door de combinatie Decontamination Services waarin Mourik en Sagro beide voor 50% participeren.

Bij de uitwerking van het plan van aanpak van nog extra uit te voeren werkzaamheden, werd door de opdrachtgever geëist om af te zien van de basisregel ‘Mensgevaarlijke werkzaamheden worden mechanisch uitgevoerd, tenzij er geen enkele andere mogelijkheid is’.

In de saneringsplannen van Mourik wordt de verwerking van bijvoorbeeld het gevaarlijke fosfor, asbest en radioactief besmet materiaal zoveel als mogelijk met machines en robots uitgevoerd. Fosfor kan in aanraking met de huid leiden tot ernstige brandwonden. Het kan bovendien leiden tot het vrijkomen van giftige gassen. Asbest en radio-actief besmet materiaal kunnen ernstige ziektes veroorzaken. Door te werken met machines en robots kunnen (ernstige) gezondheidsschades en ongevallen worden voorkomen.

Voor VCB is echter het krappe budget belangrijker. VCB eiste menselijke inzet bij de uitruiming van de fosforovens te accepteren in het plan. Daarbij werd gedreigd het contract te ontbinden, zoals inmiddels ook is gebeurd, nadat Mourik de samenwerking voor nieuwe werkzaamheden opschortte.

Mourik blijft echter bij de belangrijkste waarde van het bedrijf: We doen het veilig of we doen het niet. Mensen mogen nooit onnodig risico lopen. Zeker niet als er goede en veilige alternatieven voor handen zijn. Mourik betreurt de starre houding van VCB. Gezien de noodzaak van de sanering en de politieke druk hoopt Mourik dat VCB haar standpunt heroverweegt en tot de conclusie komt dat een goede samenwerking met respect voor wederzijdse argumenten de sleutel is voor een succesvol project.